12 Kasım 2010 Cuma

EZAN-KAMET-NAMAZEZAN

Namaz vakti geldikten sonra,müezzin ezan okur.Ezan şöyle okunur:

Allâhu ekber, Allâhu ekber:İki veye dört kere okunur.Manası Allah enbüyük demektir.(Burada en büyük derken diğer yaratılmışlar kasdedilmemiştir.)
Eşhedu en lâ ilâhe illallâh:İki kere tekrar edilir.Manası:Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim.
Eşhedu enne Muhammeden Rasûlullah:İki kere tekrar edilir.Manası:Muhammed Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim.
Hayye ale’s-salâh:İki kere tekrar edilir.Manası:Namaza gelin
Hayye ale’l-felâh:İki kere tekrar edilir.Manası:Felaha gelin.
Allâhu ekber, Allâhu ekber
Lâ ilâhe illallâh.”

  KAMET

Aşağda ki gibidir.

Okunuşu şöyledir:
Allahü ekber (4 defa)
Eşhedü en lâ ilâhe illallah (2 defa)
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah (2 defa)
Hayye ales-salâti (2 defa)
Hayye alel-felâhi (2 defa)
Kad kame tis-salatü (2 defa) (Manası:Namaz başladı)
Allahü ekber (2 defa)
Lâ ilâhe illallah (1 defa)

1.Fasıl:Namaz..


Namaz için yukarıdaki şartlar yerine getirildikten sonra:

-Allahü ekber .Cümlesi okunarak namaza girilir.

Bu arapça tazimcümlesinden başka cümle ile namaza başlamak caiz değildir.
Namazın rükünleri (yerine getirilmesi zorunlu olan farzlar),vacipleri,sünnetleri,daha başka edepleri vardır.Bunlarıda sırasıyla aşağıda anlatacağız.

a)Rükünler:Namazın rükünleri on beş tane olup sırasıyla şöyledir:

1-Ayakta durmak.

2-İlk tekbiri almak.

3-Fatiha suresini okumak.

4-Rüküa varmak.

5-Rüküda vücudun itminanı(Yani azanın sükun bulup,duruş haline gelmesi.)

6-Rüküden mutedil birşekilde kalkmak.

7-Rüküden kalktıktan sonra, vücudun itminanı (yani vücudun sakin bir şekilde,rahatça ayakta durması.)

8-Secde etmek.

9-Secdede tumaninet.(vücudun rahat bir şekilde kalması)

10-İki secde arasında oturmak.

11-İki secde arasında oturuşta tumaninet.(vücudun rahat bir şekilde durması)

12-Son teşehhüd.(Yani:Son oturuştatahhiyat okuyup şehadet getirmek.)

13-Son teşehhüde oturmak.(Namazdan çıkış için oturmak.)

14-Reulullah S.A.efendimize salavat okumak. Yani son oturuşta.)

15-Namazdan çıkmak için selam vermek.

b)Vacipler:Namazın vacipleri dokuz tane olup sırası ile aşağıda anlatılacaktır:

1-Namaza girişte,alınan ilk tekbirden sonraki tekbirler.

2-3-Rükudana kalkarken
Semiallahü limen hamideh.Rabbena lekel-hamd.(Allah kendisine hamd edenin hamdini duyar.Rabbimiz sana hamdolsun.)demek.

4-5-Rükuda ve secdelerde,birer kere şu tesbih duasını okumak.

Subhanellah(Allah noksan sıfatlardan münezzehtir.)

6-İki secde arasındaki oturuşta şu duayı birkere okumak:-Rabbiğfir li.(Rabbim beni bağışla.)

7-İlk teşehhüd için oturmak.(iki rekattan fazla namazlarda ilk tahhiyyat okunuşu ve ondaki şehadet.)
8-İlk teşehhüd için oturmak.(iki rakattan fazla olan namazlardaki ilk oturuş.)
9-Selam verirken,namazdan çıkmayı niyete almak.

c)Sünnetler:Namazın sünnetleri on dört tane olup, sırası ile aşağıda anlatılacaktır.
1-İstiftah.(Manası:Namaza başlamayı istemek veya namazın ilk tekbirini,imamla almaya yetişmek,olabilir.)(İstiftah manası açılış duası demektir.)
2-Tekbirden sonra şu taavuz duasını okumak:
-Euzü billahi mineşşeytanirracim.(Yüce huzurdan kovulan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.)
3-Besmele okumak.Yani: Bismillahirrahmanirrahim.(Rahman Rahim Allah'ın adı ile başlarım.)demek.
4-Namazda Fatiha suresini okuduktan sonra:
-Amin!..Demek.
5-Fatiha suresini okuduktan sonra bir sure okumak.
6-Rükudan kalktıktan sonra,Rabbena lekel-hamd (Rabbımız sana hamd olsun)duasına şu cümleyi eklemek:
Mil'üs-semavati vel arz.(Yer ve semalar dolusu.)
7-Rükuda ve secdelerde okunan tesbihlerin birden fazla okunan kısmı.
8-Rabbiğfir li.(Rabbım beni bağışla,duasını ya ruku ve secde tesbihinden sonra;yahut iki secde arasındaki oturuşta okurdu.)
9-Alınla beraber,burnu da secde zamanı yere koymak.(Bir başka rivayete göre burun yere konmasa da olur.)
10-İstirahat oturuşu:(Yapılan iki secdeden sonra,az oturmak.)
11-Cehennem azabından,kabir azabından, mesih deccalın fitnesinden,hayat ve ölüm fitnesinden Allah'a sığınmak için şu duayı okumak:
-Euzü billahi min azabi cehenneme ve minazabil -kabri ve min fitnetil-Mehis'id-Deccali ve min fitnetil -mahyai vel memati.(Cehennemve kabir azabından,Mesih Deccal ve hayat, ölüm fitnesinden Allah'a sığınırım.)
12-Son teşehhüdde,Resulullah S.A.efendimize salavat okuduktan sonra,hayır dualar okumak.
13-Vitir namazında,kunut duası okumak.
14-Zayıf bir rivayete göre,namaz çıkışında verilen,ikinci selam.
d)Edepler:Namazın burada,anlatılacak edepleri yirmi beş olarak tesbit edilmiş olup aşağıda sırasıyla anlatılacaktır:
1,2,3,4,5,6-Namaza başlarken,rükua eğilirken,rükudan kalkarken,elleri kaldırmak.
El kaldırılırken,ellerin parmaklara kadar olan kısmı omuz,baş parmaklar da kulak memeleri hizasına gelmelidir.Kalan parmaklar dahi,kulağın kalan kısmı hizasında olmalıdır.
7-Elleri tekbir için kaldırdıktan sonra,salmak.
8-Sağ eli, sol elin üstüne koymak.Bu konuş göbek üstüne olmalıdır.
10-Namazda secde yerine bakmak.
10,11-Kur'an okumayı ve:
-Amin!..
Demeyi gizli yapmak.
14-Rukuda elleri diz kapakları üzerine koymak.
15-Sırtını düzgün bir şekle getirmek.Yani:Rükuda
16-Rükuda pazularını yanlarından uzak tutmak.
17,18-Secdeye varırken önce dizlerini yere koymak,ondan sonra da ellerini.
19-Karnı,oyluklarını uzakta ve açıkta tutmak.
20-Dirseklerini de, baldırından ve bacağından ayrı tutmak.
21-Secde halinde iken,dizlerini birbirinden ayrı tutmak.
22-Secdede, ellerini omuzları hizasına getirmek.
23-İki secde arasında ve ilk teşehhüd oturuşunda, ayakları usulüne göre yere serip oturmak.
24-İkinci teşehhüdde sol yanı üstüne oturup,iki ayaklarının sağ taraftan çıkarmak.
25-Sağ elini sağ dizinin üzerine yamuk olarak bırakmak.Ancak işaret parmağını uzatmalı;baş parmakla orta parmağı dahi bu halde halka yapmalıdır.
Sol el dahi,sol dizin üzerine normal bir şekilde açık konmalıdır.


Başta zikrettiğimiz,namazın şartlarındanherhangi biri,özürsüz olarak,yerine getirilmez ise,onun namazı olmaz.
Anlatılan rükunlardan birini,bilerek veya bilmeyerek terk eden kimsenin namazı boş olur.
Vaciplerden birini bilmeyerek, (unutarak) terk eden kimseye sehiv secdesi,lazım gelir.Ancak kasden terk eden,kimsenin namazı boşa gider.

Sünnetlerden ve edeplerden,birini terk eden kimsenin,namazı boşa gitmez;kendisine sehiv secdesi de gerekmez.
Derleyen :Emine Kaya❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿