12 Kasım 2010 Cuma

GUNYETÜ'T TALİBİN

ÖNSÖZ

Allah'a hamd olsun;verdiği bütün nimetlerine şükürler olsun.
Salat ve selam Allah'ın Rasülüne ...Zira o Allah'ın göderdiği peygamberlerin efendisidir.

Salat ve selam dileğimizi,o büyük peygamberin tüm yakınları ve sevdikleri için tekrarlarız.
 
 
Gavsu-ü Azam'ımız,Arap ve diğer milletlerin güveni,insin ve cinnin aydınlığı,doğunun ve batının kutbu,İslam yolunacanlılık getiren;Ebu Muhammed Abdulkadir Geylani Hasan Hüseyni Allah üstün sırrının kudsiyetini arttırsın,gönül yolunun üstünlüğünü bilip gidenlereuğur ve bereket feyizlerini yağdırsın ÖNSÖZÜNE şöyle başladı:
Allah'a hamd olsun.
Her kitaba,onun hamdi ile başlanır.Her söz,onu anmakla dile gelir.
Mükafat ve sevap yurdu ahirette;nimete ehil,olanlar Allah'a hamd ile nimet bulurlar.
Allah adı her derde devadır;her keder ve bela Allah adı ile gider.Yalvarıp yakaran eller,ancak Allah'a açılır.Hem darlıkta,hem genişlikte;hem gizlide hem açıkta...
Dilek sözleri,dillerin değişik olması ile ne kadar çok olursa olsun,tümünü Allah duyar;anlar ve bilir.Darda kalan,hangi dilde dua etse,yardımına gelir.
Mana üstteki gibi olunca;Allah'a hamd etmek pek yerinde ve pek uygun kulluk icabı olur.
Verdiği nimetlerine,karşılıksız ihsanlarına sonsuz şükürler olsun.Özellikle iyi doğru yolu bildirip delillerini açık açık anlattığı için...
Allah'ın salavatı(hayrı bereketi,uğuru rahmeti,selameti)pek temiz göderdiği elçisine...
O elçiye ki:Sapıklıktan onunla çıkılır.

O elçinin adı :M U H A M M E D'dir.Ona tekrar tekrar salatlar,selamlar.Yakınlarına,ashabına;peygamber kardeşlerine,mukarreb meleklere de salat ve selam olsun.Hem de tüm ayrıntılı manaları ile,eksiksiz olarak...

       Şimdi söze başlayabilirim.Şöyle ki :
       Yerinde ve doğru bir iş olacağı babında,arkadaşlarımdan bazılarının iyi düşünceleri vardı;özellikle bu eserin yazılması için.
        Bunun üzerinde ısrarla durdular ve beni bırakmadılar.
        Onların bu ısrarı ve zorlaması üzerine Allah'a sığındım.Şunun için ki :
        Sözlerde ve işlerde koruyucu Allah'dır.Gönüldeki gizlileri,edilen nimetleri bilir.Yapılması niyet edilen işin kolay gelmesi için nimet faziletini ihsan eder.
        Kalplerin gösterişten,iki yüzlü görünmesindentemiz olması için Aziz Celil Allah'a sığınırım.Kötülüklerin iyilikler haline gelmesini O'ndan dilerim.
       Yüce Allah günahları ve hataları bağışlar;kullardan gelen tevbeli dönüşü kabul buyurur.
 
 
       Sonradan,onların arzu ettikleri şeyde doğru olduklarını gördüm.Şeriat edeplerini,haklı olarak bilmeyi istiyorlardı.Özet olarak,bilmek istedikleri şu konulardı.:
a)Allah'ın emri olan farzlar.
b)Resulullah yolu olan sünnetler.
c)İslam dinini emirleri.
d)Ayetlerin ve işaretlerin gösterdiği yoldan Aziz Celil Yaratıcı'yı bilmek.
e)Kur'an Ayetleri Resulullah'ın S.A. Hadisi şerifleri ile öğüt almak ki bunlar eserde geçecek meclislerde görülecektir.
f)Salih (yararlı)zatların hallerini,yollarını bilmek.Bunlar da eserin değişik yerlerinde,sırası geldikçe anlatılacaktır.
Bu gibi işleri anlatmak,Allah yoluna girenlere bir yardım olur.Aziz Celil Allah'ın emrini tutmakta,yasaklarından kaçınmakta faydalıdır. 
      
       İşte,benden istenenler,özet olarak bunlardı.Yukarıda da anlattığım gibi;onların doğru niyetlerini anlayınca,bu eserin yazılması,gizli yoldan gönlüme düştü.
      Onlara:
      -Olur.
       cevabını verdim,hemen hazırlandım.
      Bu eseri hazırlarken;öbür alemin hesap verme gününde,bir kurtuluş sebebi olması dileği ile sevabını Allah'tan beklerim.
      Başarıyı Rabbül'erbab'dan dilerim.Doğruyu gönüle getiren odur.
       Bu esere şu adı verdim:
EL GUNYETÜ LİTABİY TARİYK'İL-HAKKI AZZE VE CELL.(Aziz celil Hak Yolcularına Faydalı Kitap.)
  Arapça Aslından Çeviren
   Abdulkadir AKÇİÇEK
 Site Yazarı:Emine Kaya

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿