DELÂİLİ’N-NUR
Hüseyin Ünal
MODERATÖRSALAVATLAR
- 15:24

Allah’ım! Sen; rahmetinin en efdalini ve bereketlerinin en büyüğünü, devamlı olarak, fazilet ve sayı bakımından selâmlarının en pâkini; İnsanî yaratılışların en şereflisi, imanî hakikatların toplanma mahalli, iyilik ve ihsan tecellilerinin Tur’u (tur dağı), Rahmanî sırların indiği yer, ilâhi memleketin civanı (güzeli), peygamberler zincirinin bağı, cevheri, resuller ordusunun başı, kereme mazhar enbiyalar kervanının kumandanı, bütün yaratılanların en efdali, yüce izzet sancağının hamili, en parlak şan ve şeref dizginlerinin maliki, ezele ait asırların şahidi, ilk geçmişlerin nurlarını gören, kıdem lisânının tercümanı, ilim, hilm (yumuşaklık, olgunluk) ve hikmetin kaynağı, cüz’i-külli cömertlik denilen cûd sırrının mazharı, ulvî-süflî bütün varlığın gözde insanı, iki âlemin cesedinin ruhu, dünya ve ahiret hayatının gözü ve özü, en yüce ubudiyet ve kulluk mertebelerine eriştiği ittifakla muhakkak olan, en seçkin makamların gerektirdiği ahlâkları taşıyan, halil-i âzam (en büyük dost) ve habib-i ekrem (en sevgili kerim) efendimiz, Abdulmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed’e ve cümle diğer enbiya ve resullere ve Onun Âline ve bütün Ashabına ve mukarreb meleklere, yer ve göklerin sakinlerinden Senin salih kullarına, indir (Allah bizden ve onlardan cümlemizden razı olsun) Zakirler zikrettikçe, gafiller gaflette kaldığı müddetçe, her göz açıp kapamada binler, binler selâmlar eyle. Her salavât hakkı için, bizlere mağfiret ve rahmet eyle, lütufta bulun.

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve Onun Âline, gece-gündüz döndükçe ve değiştikçe, çağlar, asırlar, sabah-akşam peş peşe birbirini takip ettikçe, gece-gündüz tekrarlandıkça, yıldızlar (kutup yıldızı ve arkadaşı) karşı karşıya gelip doğdukça, Efendimiz Muhammed’e ve Âline salat (rahmet) indir. Bizden Onun ve ehl-i beytinin ruhlarına selam ve tebrikler ulaştır. Ona ve onlara haşir ve karar gününe kadar rahmet et, bereketler indir. Bu salavatların her birinin hürmetine, günahlarımızı bağışla, bize merhamet et, lütfunla muamele eyle.

DELÂİLİ’N-NUR

Yorum Gönder

0 Yorumlar