Vahyin Peygamber (sav) Tarafından Uydurma olmadığının Bilakis Allah'tan geldiğinin Delili Nedir?


Vahyin Peygamber (sav) Tarafından Uydurma olmadığının Bilakis Allah'tan geldiğinin Delili Nedir..

Kureyşliler Yesrib'deki yahudi alimlerine gidip peygamberler hakkında bilgi almak isterler. O yahudi alimide onlara üç soru verir ve derki ikisini cevaplar birisine cevap veremezse o gerçek bir peygamberdir.. Eğer üçüne de cevap verirse o bir yalancıdır inanmayın.. Ben bu üç soruyu konuyu dağıtmamak için başka bir yazıma bırakıyorum..

Sevgili Peygamberimiz'e (sav) Kureyş liderleri haber gönderdi ve bu üç soruyu sordu.
- Yarın size bunların cevabını vereceğim dedi fakat inşaAllah demeyi unuttu..

Ertesi gün Kureyşliler geldiğinde onları geri gönderdi..
Mekke'liler onunla alay ettiler.. Cebrail (as) on beş gün yanına uğramadı.. Peygamberimiz (sav) bu duruma çok üzülüyordu..

En sonunda Kehf Suresi'nin 23-24 ayetleri nazil oldu :)

"Hiçbir şey hakkında "ben bunu yarın mutlaka yapacağım" deme. "Ancak: Allah dilerse" (yapacağım de)"

Vahyin bu gecikmesi her ne kadar Peygamber ve mü'minleri üzmesine rağmen aynı zamanda mü'minler güç kazandırmıştır..

İşte bu gecikme kafasında şüphe olanlar için vahyin Peygamber tarafından uydurulmadığı bilakis Allah'tan geldiğine bir delil oldu..

Eğer Muhammed (sav) daha önceki vahiyleri uydurdu ise bu kadar alay edilme ve üzüntüye rağmen bu kez vahyi geciktirmesi anlamsız değil miydi?


Yazan Emine Kaya

0 Değerli Yorumlarınız: