Amenerresulu'nün Kur'an'ın en büyük ayetleri olduğunu bildiren ayet, Necm Suresi 18, Bakara Suresi 285/286 ayetleri HakkındaKur'an'ın Peygamberimiz'e (sav) Hicaz bölgesinde indiğini ve 23 yılda nazil olduğunu biliyoruz. Allah (cc) vahiyleri peygamberimiz'e (sav), Cebrail (as) vasıtasıyla bildirmiştir. 
Kur'an Peygamber (sav) Cebrail (as) vasıtasıyla bildirilmeyen tek istisnası, tek kısmı olan Bakara Suresinin son iki ayeti yani Amenerrasulü'dür. 

Peygamberimiz (sav), Cennetin yedinci katında Necm Suresinde de anlatıldığı üzere Bakara suresinin son iki ayeti oraya çıktığında, bizatihi kendisine Allah tarafından bildirilmiştir. 

14 - Sidretü'l- Müntehâ'nın yanında.

15 - Ki Cennetü'l- Me'vâ onun yanındadır.

16 - Sidre'yi kaplayan kaplıyordu.

17 - (Peygamberin) gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı.


18 - Andolsun ki o, Rabbinin âyetlerinden en büyüğünü gördü. (Amenerresulü)

Diğer bir deyişle Kur'anın tamamı dünyaya gönderilmiştir. Bu iki ayeti ise Resulullah (sav) almak için göğe çıkmıştır. Dünyaya gönderilmedi Resulullah'a (sav) Allah'ın huzurunda bildirilmesi gerekiyordu. Bu yüzden Kur'an'da çok önemli bir yeri vardır. 

Amenerresulu'nün Kur'an'ın en büyük ayetleri olduğunu bildiren ayet: 

Necm Suresi/18 Andolsun ki o, Rabbinin âyetlerinden en büyüğünü gördü.

Emine Kaya

Yorum Gönder

0 Yorumlar