EL-AZÎM İSMİNİN ANLAMLARI VE ÖZELLİKLERİ
Asu Asude
SAHİBİESMA-ÜL HÜSNA
- 18:10

EL-AZÎM İSMİNİN ANLAMLARI VE ÖZELLİKLERİ
Büyüklük sahibi.
Azim, çok yüce ve çok büyük olan; sınırsız ve kayıtsız büyüklük, üstünlüğün tek sâhibi, pek azametli, yüce olandır.
Kendisine büyük ümitler beslenen.
Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.
Çok yüce ve çok büyük olan; sınırsız ve kayıtsız büyüklük, üstünlük de yalnız O’ndadır.

Azîm İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri
Günde 1020

Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için

Ya Azim ismini zikreden korktuğu ve çekindiği şeylerden korunur. Hastaysa şifa bulur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve arzularına kavuşur. İşlerinde başarıya ulaşır. Yüksek mertebelere ulaşır.

0 Değerli Yorumlarınız: