LA İLAHE İLLALLAH


MEDINE YOLU
MODERATÖRDUÂLAR
- 16:32


Kalplerin Keşfi (Dua/Salavat/Tefekkür) topluluğunda ilk olarakMEDINE YOLU paylaştı:

LA İLAHE İLLALLAH
.

KELİME-İ TEHLİL : La ilahe illallah ( Allah’tan başka ilah yoktur )

KELİME-İ TEVHİD : La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. ( Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed onun resulüdür.)

70 bin kelime-i tehlil ( La ilahe İllallah )okumaya hatm-i tehlil denir. Her 100 “La İlahe İllallah ‘ dan sonra “Muhammed-ür Rasulllah”denir.

Mazher-i Can-ı Canan hazretleri, bir kabrin yanına oturmuştu. (Bu mezarda Cehennem ateşi var. Hadis-i şerifte (Kendisi için veya başka müslüman için 70 bin kelime-i tevhid okuyanın günahları affolur) buyuruluyor. Ruhuna Hatm-i tehlil sevabı bağışlayacağım. İnşallah affolur) buyurdu. Hatm-i tehlilin sevabını bağışladıktan sonra, (Elhamdülillah bu günahkâr kadın, Kelime-i tehlil sayesinde azaptan kurtuldu) buyurdu. (Makamat-ı Mazheriyye)

Kelime-i Tevhid; iman ile küfrü, saadet ehli ile sefalet ehlini tefrik eden, birbirinden ayıran en önemli kelimedir... “Lailahe illallah”, üzerine bütün salih amellerin inşa edildiği bir temeldir aynı zamanda. Temelsiz binanın yıkılmaya mahkûm olması gibi, önemli olsa da onun üzerine bina edilmeyen her iş, her amel, Kur’ani ifadeyle “hebaen mensura” yani havada uçuşan toza dönüşerek yok olmaya mahkûmdur.

“La ilahe illallah” yani “Allah’tan başka ilah yoktur” başka ne anlama geliyor?

Allah’tan başka ilah yoktur demek;

Hak ve adaletin er veya geç bir gün mutlak surette yerine gelmesi demek…

Merhamet demek, mağfiret demek…

Allah’tan başka ilah yoktur demek;

Gözyaşlarının boşa akmaması, sabrın meyvesiz, hayrın ve şerrin karşılıksız kalmaması, cinayetin, cürmün kısassız kalmaması demek…

Allah’tan başka ilah yoktur demek;

Endişelerin bertaraf olması, hakkın sahibine verileceğinin garantisi demek. Dolayısıyla kalbin itminana kavuşması, nefislerin huzura, gönüllerin sükûna ermesi demek…

Allah’tan başka ilah yoktur demek;

Cimriliğin değil, Kerem sahibinin kainatı yönetmesi demek…

Verdiğini geri almak Kerimliğin doğasında yoktur. Hayatı bize bahşeden Allah c.c, ölüm ile onu bizden almaz. Ölüm asla ve hâşâ bize bahşedilen hayatın elimizden alınması değildir. Aksine ölüm, “lailahe illah”ı hakkıyla söyleyenler için nihayetsiz güzeller güzeli yepyeni bir hayatın bahşedilişi demektir.

Allah’tan başka ilah yoktur demek;

Kaiinattaki yaratılmışlar içinde hiçbir abesliğin, kusurun bulunmaması demektir...

Her şeyde bir hikmet vardır demek... Her olayın ardında bir hikmet vardır demek… Her yaratılmışın bir hikmeti vardır demek… Acının, kederin, hastalığın, hüznün, acizliğin, zayıf ya da güçlü olmanın ardında hep bir hikmet var demek.

Allah’tan başka ilah yoktur demek;

Kederlerimizin, dertlerimizin, sıkıntılarımızın, kusurlarımızın, hatalarımızın Rahman’ın sonsuz rahmetinde erimesi demek…

Allah’tan başka ilah yoktur demek;

Bütün güç ve kudretin O’nun elinde olması demek… Bütün ilimlerin sonsuz bilgisine O sahip demek… Bütün arzu ve isteklerimizin O’nun elinde olması demek…

Allah’tan başka ilah yoktur demek;

O’ndan kaçış yok, aksine kaçış O’na demek…

O, bütün kullar için sığınılacak makam demek…

Sıkıntılarımız, dertlerimiz, kederlerimiz için niyazda bulunup yakaracağımız en büyük kapı demek…

Velhasıl, özellikle gönlü daralan mümin için ihlas ile, La ilahe illah demek;

Yalnız olmamak demek… Kurtuluş demek… İki cihan huzuru ve mutluluğunu garanti etmek demek…

Hadis-i Şerifler :

La ilahe illallah demek 99 belayı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır.

La ilahe illallahı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!

Amellerin kıymetlisi La ilahe illallah demektir.

Zikrin [Allah’ı anmanın] en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

Benim ve diğer peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür.

La ilahe illallah diyenin günahları silinir, yerine o kadar sevap yazılır.

Ölüm halindekilere La ilahe illallah söylemesini telkin edin, onları Cennetle de müjdeleyin. Şeytanın insana en yakın olduğu an bu vakittir

Son sözü La ilahe illallah olanın, ruhu kolay çıkar ve o söz kıyamette ona nur olur.

Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.

Allahü teâlânın birliğine iman edip, şirk koşmadan ve ihlasla namazını kılıp, zekatını verenden Allah razı olur.

Zikrin efdali, La ilahe illallah, duanın efdali de elhamdülillahtır.Şu beş şeyi dilinizden düşürmeyin: Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahü ekber, La ilahe illallah ve La havle vela kuvvete illa billah.Allahü teâlânın indinde, tekbiri, tahmidi, tesbihi ve tehlili sebebiyle Müslüman olarak ihtiyarlayan bir müminden daha efdal kimse yoktur.Tekbir: Allahü ekber, Tahmid: Elhamdülillah, Tesbih: Sübhanallah, Tehlil: La ilahe illallah, Temcid: La havle vela kuvvete illa billah demektir.Bir çok yerlerde Kelime-i Tevhid meclisi toplarlar, (kurarlar) Kelime-i Tevhid merasimi yaparlar. Buralarda kalabalık cemaat bulunabilecek şekilde onbeş-yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, belki de daha fazla davetli bulabilen meclisler oluyor.İbn-i Arabi hazretleri derki:Boynunu cehennemden azad ettirmek için ve nefsini Allah (CC) Hz.lerinden sakındırmak için 70.000 defa (Lâilâheillallah) oku. O zaman Allah (CC) Hz.leri seni cehennemden azad eder. Yahut kimin için okursan onu azad eder.Allaha cc emanet olunuz.

0 Değerli Yorumlarınız: