SABAH NAMAZI İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER
Alper ÇAĞLAR
MODERATÖRHADÎS-İ ŞERÎF'LER
- 07:19

SABAH NAMAZI İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER
“Kim yatsıyı bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur, kim de sabah namazını bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin tamamını namazla geçirmiş gibi olur.”
Müslim: 656, Tirmizi: 221

“Kim sabah namazını eda ederse o, Allah’ın himayesindedir. Allahu Teâlâ zimmetinden dolayı sizden birşey talep etmez. Kim Allahu Teâlânın himayesinden birşeyle çıkmak isterse, ona yetişir sonra onu yüzüstü cehennem ateşine atar. Muslim “Münafıka en ağır gelen namaz; yatsı ve sabah namazlarıdır. Eğer bilseydi o iki namazda ne var? Sürünerek dahi olsa onun ikisine gelirdi.”
Ahmed Müsned 52/424

“Kim iki bürdeyi kılarsa cennete girer. İki bürde: Sabah ve ikindi namazıdır.”
Buhari Fethu’l-Bari: 2/52

“Sizi gece ve gündüz ardarda daima takip eden melekler vardır. Sabah ve ikindi namazında toplanıyorlar. Sizinle geceleyenler gök’e yükseliyorlar. Allah-u Teâlâ onlardan daha iyi bildiği halde onlara kullarımı ne hal üzerine terkettiniz? diye sorar. Diyorlar ki: Onları biz terkederken namaz kılıyorlardı ve onlara gittiğimizde de namaz kılıyorlardı.”
Buhari Fethu’l-Bari: 2/33

“Düşman süvarisi kovalasa bile sabah namazının iki rekât sünnetini terketmeyin” Ebu Davud, “Hz. Peygamber, sabah namazının iki rekatı gibi başka hiç bir nafile namaza devam etmemiştir”
Buhâri, Teheccüd, 27; Müslim, Misâfirîn,

“Farz namazların içerisinde, cuma günü (sabahı) cemaatle kılınacak sabah namazından daha üstün bir namaz yoktur. Kim ki bu namazı kılarsa, Allah’ın affına mazhar olacağından hiç şüphem yok-tur.” Hadis-i Şerif, Camiüssağir

Ebû Hureyre’den (ra): Allah Resulü (asm) buyurdu: “İnsanlar, ezan okumanın ve birinci safta namaz kılmanın faziletini bilselerdi ve bunlara nail olmak için de kur’a çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kur’a çekerlerdi. Namaza erken gitmenin faziletini bilselerdi, onun için aralarında yarış ederlerdi. Yatsı ve sabah namazının sevabını bir bilselerdi, onlara sürünerek dahi olsa giderlerdi.”
Buhârî, Müslim, Muvattâ ve Nesâî

“Kim ki sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra oturup, güneş doğuncaya kadar Allah-u Teâlâ’yı zikrederse, sonra da iki rekât namaz kılarsa, kendisi tam bir hacc, tam bir umre sevabı gibi sevap kazanır.”Hadis-i Şerif, Tirmizî Resûlullah(sav) şöyle buyurdu: “İki serinlik namazını, sabah ve ikindiyi kılan kimse cennete girer.”
Buhârî, Mevâkît 26; Müslim, Mesâcid 215

0 Değerli Yorumlarınız: