8 Ocak 2015 Perşembe

Başkana İtaat Etmek
İSLAMİ paylasimlarHADİSİ ŞERİFLER
- 09:09


Bize Ebû Asım haber verip (dedi ki) bize Sevr b. Yezîd haber verip (dedi ki) bana Hâlid b. Ma'dân, Abdurrahman b. Amr'dan, (o da) Irbâd b. Sâriye'den (naklen) rivayet etti (ki Irbâd) şöyle dedi:

“(Bir gün) Resûlullah sallallahu aleyhi ve sel-lem bize sabah namazını kıldırdı. Sonra bize öyle güzel, fasîh bir va'z verdi ki (cemaatin) gözlerinden yaş boşandı, kalpler ürperdi. Bunun üzerine birisi şöyle dedi:

“Ya Resûlallah! Sanki bu veda va'zıdır. O halde bize tavsiyede bulunun!". Şöyle buyurdu:

"Size Allah'dan korkmayı, Habeşli bir köle de olsa (başkanınızı) dinleyip ita­at etmeyi tavsiye ederim. Çünkü durum şu ki sizden, benden sonra yaşayacak olan kimseler, yakında çok ihtilâf görecekler. Binaenaleyh benim sünnetime; doğru yolu bulan, hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılın. Bunlara azı dişlerinizle (yapışır gibi sımsıkı) yapı­şın. Sonradan çıkarılmış şeylerden sakının. Çünkü sonradan çıkarıl­mış her şey bid'attır." (Râvi) Ebû Asım, bir defa da (hadisin bu kıs­mını) şöyle nakletmişti:
"İşlerin sonradan çıkarılmışlarından sakı­nın. Çünkü her bid'at sapıklıktır. "

Tirmizi: îlim, 16 (5/44);
Ebû Dâvûd: Sünnet, 5 (4/201);
İbn Mâce: Mukaddime, 6 (1/15);
Ahmed b. Hanbel: 4/126,127;
Mustedrek: 1/95-96.
Ebu Muhammed Abdullah b. Abdirrahman ed-Dârimi es-Semerkandi, (Abdullah Aydınlı), Sünen-i Dârimi Tercüme ve Şerhi, Madve Yayınları: 1/200-201

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿