17 Ocak 2015 Cumartesi

Yaratılış Bakımından Bir İnsan ve Beşer Olsa da Allah Katında ve Bizim En Değerlimiz Olan Hz.Muhammed Sallallahü Aleyhi Ve Sellemdir.
Abdullah özdemirTartışma
- Dün 21:18DamLa NuRDaN originally shared:

Bu gün vehhabi ve şii akımları Peygamberimizin “bizim gibi, herkes gibi bir insan” olduğu konusunu işlerler ve O’nu insanların zihninde bitirmeye, sevgililerini çalmaya çalışırlar.Halbuki yaratılış bakımından bir insan ve beşer olsa da Allah katında en değerli olan bir beşer, alemlerin hürmetine yaratıldığı, alemlere rahmet olan bir insandır O.

“Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya 107)

***Zahir, Batın, fiil, kavl, amel ve itikad bakımından örnek alınacak tek kişidir O:

"Andolsun, Allah’ın Resülünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için her (yönden uyulması gereken) güzel bir örnek vardır.” (Ahzab 21)

***Allahu Teala’nın ömrüne yemin ettiği tek insandır O.

“Hayatına (ömrüne) andolsun ki onlar gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar dediler.” (Hicr 72)

***Allah’u Teala’nın sevgisi kendisine ittibaya bağlanan tek insandır:

“De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Al-i İmran 31)

Bu ayet ne kadar mühimdir. Yüce yaratıcımız, Rabbimiz Allahu Teala, kendisini sevdiğini iddia edenlerin, Peygamberimize itaat etmesini şart koşuyor. Ve eğer itaat ederlerse kendisinin de onları seveceğini buyuruyor… Azıcık aklı olan Müslümanlara bu ayette bile büyük ders vardır.

***Resulullah ve sünneti varken azap inmez:

“Oysa sen onların içinde iken Allah onlara azap edecek değildi.” (Enfal 33)

Peygamber düşmanları, O’nun sevilmesinden rahatsız olsalar da, O’nu her şeyden çok sevmeyi, Allahu Teala bütün Müslümanlara bir sorumluluk olarak yüklemiştir:

ALLAHU TEALA O’NU HERŞEYDEN ÇOK SEVMEMİZİ EMREDİYOR

Bir insan kalkıp: “Hazreti Muhammed, benim en sevdiğim insanlardan birisi” derse Allahu Teala’nın fasık saydığı günahkârlar kısmına giriyor. Çünkü O’nu sevmemizi, her şeyden çok sevmemizi Allahu Teala emrediyor ve Allahu Teala kendi sevgisi ile O’nun sevgisini yan yana zikrediyor:

“De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticâret ve beğendiğiniz meskenler size Allah’tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin! Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez.” (Tevbe 24)

RESULÜLLAH KİMLERDEN DAHA SEVGİLİ OLMALI?

Ayete göre Resulüllah Efendimiz bize:
Anamızdan,Babamızdan,Evladımızdan,Kardeşimizden,Eşimizden (aşık olduğunuz kadın),Akrabalarımızdan,Malımızdan,Mülkümüzden,Evimizden

Hülasa her şeyden daha sevgili olmalıdır. Eğer böyle değilse; yani bir kişi Allahu Teala’yı ve Resulüllah’ı böyle sevmiyor ise Allah katında fasıklar listesindedir. Fasık: Allah’ın emirlerine aykırı davranan, günahkâr, kötü huylu, kötülük yapmayı alışkanlık hâline getiren kimsedir ve ayetlerde bu vasfa sahip olanlar için tehditler vardır.

Bir hadis-i şerifte aynı konuya temas edilmiştir:

“Üç şey var ki, bunlar kimde bulunursa, o ki, imanın tatlılığını bulur. –Allah ve Resulünü başka her şeyden fazlasıyla sevmesi, kişi ancak Allah için sevmesi, ateşe atılmayı çirkin gördüğü gibi küfre dönmeyi çirkin görmesi.” (Buhari 1/12, Müslim: 66)

Buhari’de geçen başka bir hadiste de “Ya Resulallah, sen bana nefsim hariç her şeyden daha fazlasıyla sevimlisin.” deyince Efendimiz: “Sizden hiç biriniz, ben onun için nefsinden daha sevgili olmadıkça (gerçek) iman etmiş olamaz.” buyurmuş, Hazreti Ömer’in (Sana Kitab’ı indiren Allah’a yemin olsun ki elbette sen, nefsimden daha fazlasıyla bana sevimlisin” demesi üzerine Resulüllah: “Şimdi tamam, Ya Ömer” buyurmuş ve Hazreti Ömer’i bile istisna etmemiş, kişinin imanının ancak bu sevgiyle tamam olacağı beyan edilmiştir.

Not ; Bu yayını bilhassa bugünlerde paylaşmanızı istiyorum ...!!
Gerek profil resimlerimiz gerek yayınlarımızda sevgili Peygamberimiz (sav) analım ... Kafirler topluluğu da görsün ... 

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿