29 Aralık 2011 Perşembe

İSMİ A'ZAM,


Adamın biri Caferi Sadık'a “İsmi a'zam”ı sorar. Caferi Sadık adamdan yanında bulunan havuza girmesini ister. Adam havuza girer, ortalık soğuk. Donmak üzere, kenara gelir. Caferin adamları çıkmasını engeller. Donmak ve boğulmak üzere iken hepsine yalvarır. Sudan çıkarmazlar.
Öleceğini anlayınca, insanlardan ümidi kesince Allah'a yalvarmaya başlar. İşte o esnada Caferi Sadık:
“Çıkarın” der. Adama
“ Ne zaman halkdan alakayı ke­sip Allah'tan istedin, işte o esnada söylediklerin el-esmâ-ül-husnâdır” der.[12]
Kadının birinin çocuğu kaybolur. Bulunması için Cüneydi Bağdadi'den dua ister. Cüneyd eve gidip sab­retmesini söyler. Birkaç defa gelip giden kadın bekle­meye gücünün kalmadığını, sabrının tükendiğini söyle­yince Cüneyd: “Eğer söylediğin gibiyse eve git çocuk eve döndü” der.
Gerçekten çocuğun döndüğü görülünce Cüneyd'e
“Nasıl bildin?” diye sorulduğunda
“Darda kalan dua ettiğinde, yetişen kimdir?” ayetini okur. [13]
Darda kalan kimse tepeden tırnağa, kalbiyle, kalıbıyla Allah'a yönelir ve istekte bulunursa, işte o anda Allah'ın hangi adını söylemişse O “İsmi A'zam”dır.
Enes b. Malik, Allah Rasulüyle beraber oturuyordu. Bir adam namaz kıldıktan sonra şöyle dua etti:
“Ey bü­tün yüceliklerin ve keremlerin/iyiliklerin sahibi Hayy ve Kayyum Allah'ım! Hamd sana'dır. Senden başka ilah yoktur. Sen iyilikler verensin. Gökleri ve yeri yaratan­sın. Allah'ım ben senden......isterim”.
Bunun üzerine Allah Rasulü:
“Allah'a öyle bir “İsmi A'zam”la dua etti ki onunla dua edene Allah karşılık verir, o dua ile bir şey istense Allah ona verir” buyurdu. [14]
Bu hadislerin hepsi okunduğu takdirde anlaşılan şu ki, Allah'ın bütün isimleri “İsmi A'zam”dır. Sorun okuyandadır. Haramla beslenmiş beden olmayacak. Dua ederken yalnız Allah'a yönelecek. [15]

[12] F. Razi, Levamiu I beyyinat 88.
[13] Neml: 27/62.
[14] Ebu Davud, Salat 1493,1495 ve benzeri hadisler Tirmîzi, Daavat 3471, İbni Mace Dua 3855-3859.
[15] Mahmut Toptaş, el- Esmaü’l-Husnâ Şerhi, Cantaş Yayınları, İstanbul, Aralık 2000: 22-23.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿