28 Aralık 2011 Çarşamba

İbrahim Halil Peygamberin Hz. Muhammedin Yaratılmasıyla İlgili Duası


10) Hz. İbrahim Kabe'yi inşa ettiğinde Mekke halkı için şöyle dua etti: "Ey Rabbimiz! Onlara kendi içlerinden bir elçi gönder." [8]
Es-Suddi şeyhlerine dayanarak: O elçinin Muhammed (s.a.v.) ol­duğunu söylemiştir.
11) El-Irbaz b. Sariye şunu rivayet eder: Rasulullah (s.a.v.):
"Ben, Adem daha balçık halindeyken, Allah katında hatemu'l-enbiyaydım (peygamberlerin sonucusuydum). Bunun başlangıcını size haber vereceğim.
Ben atam İbrahim'in duasıyım. İsa'nın kavmine geleceğini müjde­lediği peygamberim. Annemin rüyasıyım. Zaten, peygamberlerin anne­leri, böyle rüya görürler." [9]
Leys bunu Muaviye'den rivayet edip şunu ilave etmiştir. Annesi onu doğurduğunda, Şam köşklerini aydınlatan bir nur görmüştür. [10]


[8] Bakara Suresi, 129.
[9] İbn Hişam, Siretu'n-Nebevİyye'nin tahkikinin mukaddimesi, tahkik: Mustafa es-Saka ibrahim el-Ebyari ve Abdulhafız Şelebi, I/5, 6, 7, 8 Mısır el-Halebi baskısı 1955 miladi (biraz tasarruf ederek).
[10] Abdurrahman İbnü’l-Cevzi, Ashâbın Dilinden Peygamberimizin Hayatı, Uysal Kitabevi: 21.
 

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿