12 Aralık 2011 Pazartesi

http://www.ilim-der.com

“Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla”
KUR'AN AYETLERİ VE HADİSLERİN DENEYSEL YOLLA İSPATI VARDIR!
1980 Yıllarında kendimi Müslüman zannediyor, münafık olduğumun farkında değildim. İşte münafık olduğum 1980 yıllarında işletme fakültesinde okuyordum. Okulla ilgili yardımcı bir kitap aldım. Adı işletme yönetimi idi. Kitabı yazan prof. Philiph Kothler’di. O kitapta yazılan bazı şeyler Kuran ayet ve hadislerinin ispatını deneysel bir metotla, pozitif bilime uygun yaptırmaya vesile oldu.
Kuran ayet ve hadislerinin ispatına götüren yazıları ve deneysel metodunu şöyle anlatabiliriz.
Kitapta bir başlık atmış.
“Düşünce yöntemleri: bunu da beş altı alt başlığa ayırmış. Bizi Kuran’ın ispatına götürecek alt başlıksa yaratıcı düşünce olup, Yaratıcı düşünceyi şöyle açıklamış: İspatı yapılmamış varsayım ve teorilere taparcasına bağlı olmadan oluşan düşünceye yaratıcı düşünce denir. Eğer yaratıcı düşüncede olursak bilim gelişir, daha çabuk kalkınırız diyordu .”
Kitaptan başımı kaldırarak şöyle düşündüm. En çok tapmaktan Kuran bahsediyor, dedim. Bir adım atarak acaba hiçbir şeye tapmadan yapılabilir mi? Dedim. Düşündüm insanlar nelere tapabilir? İnsanlar az sevdikleri ya da çok sevdiklerine tüm sevdiklerine tapma ihtimali olabilir. Bunun üzerine garanti olsun diye tüm sevdiklerimi en az bile sevdiğimde olsa tümünü bir kâğıda yazdım. Eğer denemeyi siz yapacaksanız kendi sevdiklerinizi yazmalısınız. Örnek olarak Çay, Sigara, Çorba, Para, Kız, Fenerbahçe, Atatürk, Menderes, Demirel, Kapitalizm Özal vb teker teker tüm sevdiklerimi yazdım burada kısa örnek yazdım , bir insanın tüm sevdikleri kırk elliyi geçemez, eğer bir teki bile eksik yazılırsa ispat olmuyor. En son Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. Muhammed, Allah diye yazdım. Baştan hiçbir şeye tapmadan yapılabilir mi? demiştik. Deneyin bu safhasında her sevdiğim için örnekte gösterdiğim gibi bir cümle kurdum ve kalpten inanarak söyledim. Örnek ‘Ben çaya tapmıyorum, ben sigaraya tapmıyorum’ diyerek tüm sevdiklerimi teker teker inanarak kalbimden tapmıyorum diyerek çıkarttım sonra ben Hz. İsa’ya tapmıyorum, ben Hz. Musa’ya tapmıyorum, ben Hz. Muhammed’e tapmıyorum. Ve en son ben Allah’a tapmıyorum deyince kafatasımın ön tarafının üst ortasından göğsümün ortasına oradan kalbe sıcaklık geldi. Gözümün altından üste doğru perde açıldı. Üç gün üç gece boyunca hiçbir şeye tapmadan yapabildim. Sonra ayet ve hadislerin doğru olduğunla ilgili kalbime ve kafama ilhamlar geldi, üç gün ve gece sonra Allah deyince gözümün önünde açılan perde kapandı. ( İbrahim kıssası Kur’anda şöyledir ben aya mı yoksa güneşe mi tapsam bunlar tapılacak şeyler değil yönümü Allah’a döndüm .) kıssasındaki gibi çaya mı yoksa fenere mi yoksa şu lidere mi tapsam bunlar tapılacak şeyler değil dedim ve şüphe ile gördüğüm ayetler ilhamla şüphesizleşti. Buradaki ilham kavramını açacak olursak Mehmet diye biri hep mavi elbise giyiyorsa gözümüzün önüne mavi gelince Mehmet aklımıza gelir, yoksa oradaki ilham kavramı dışarıdan bir şey geliyor mu anlamından çok, çağırışımı anlatmaktadır. Ayrıca ilham İslam’ın kaynağı olamaz.
İşte put kırma diye adlandırdığım bu olaydan sonra neden İslamiyet’e dönmüştüm de başka bir şeye gitmedim. Çünkü Sahihi Buhari Cenaiz 80 S. Müslim Kader 22 Tirmizi Kader 5 de “Fıtratlarında insanların İslamiyet vardır .” der. Kuran'da Ta Ha 115 A'raf 172 de şöyle der. Halk arasındaki anlatımına uygun olarak konuyu toparlarsak Araf suresi 172 dede var Allah kalü belada tüm kullarını Âdem’in sırtından sulbünü toplayarak dedi ki ben kimim? Tüm kulların ruhları dedi ki sen bizim rabbimizsin. İşte o an Allah fıtratlara İslamiyet’i yazdı. Konu anlaşılsın diye tevhidi bilerek değişik şekilde söyleyeceğim. la ilahe illallah İsa resullullah , la ilahe illallah Musa Resullullah , la ilahe illallah Adem Resulullah varsa , la ilahe illallah Muhammedün Resullullah vardır . Ali İmran 67 de “İbrahim ne Yahudi idi, ne de Hristiyan’dı : o ancak Müslümanlardandı müşriklerden değildi” diyor . Ali İmran 85’de “İslam’dan başka din geçersiz” der. Maide 7 de “İşittik iman ettik” demiştik. İşte hak dinlerin yerine başka dinlerin gelmesinin nedeni Allah’la beraber başka sahte ilahların türemesidir. Ayrıca belirteyim ki ilham İslam’ın kaynağı olamaz. Yukarıda Put kırma sırasında gözümün ön tarafında bir perde açıldı demiştim. Bu olayın şu ayetlerle ilgisi var. Bakara suresi ayet 7 de ‘‘Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir gözlerinde de perde vardır büyük azap onlaradır. ’’ Bakara ayet 17 ve diğer ayetlerde bu yüzden gerçeği göremezler. Bakara 171de “Sağır, dilsiz, kördürler akıl etmezler .” şimdi açıklamayı burada yoğunlaştıracak olursak, Bakara 165 “ İnsanlardan bazısı Allah’tan başkasını eş tutarlar onları Allah’ı sever gibi severler iman edenlerin Allah’a olan sevgileri daha büyüktür .” “Bakara 93 te inkârlarından dolayı buzağı sevgisi sinmiştir” . Şimdi ise başka şeyler, sevgiler sinmiştir. İnsanda para sevgisi Allah’ın önüne geçecek olursa Allah’ı sever gibi parayı seversek para putumuz olur. O zaman gözümüzün önünde bir perde oluşur gerçeği kavrayamayız. Bunun dünyada da ahrette de zararları vardır. Ahrete yansıyacak zararı cehenneme gideriz. Dünyada da parayı ilah gibi görürsek para konusunda objektif davranamayız. Allah’ın gönderdiği kitapta para ile ilgili ayet ve hadislerden en az birisini o öyle değil deriz. Mesela parayla ilgili zekât sadaka fitre hırsızlık faiz vb konularından en az bir ayeti ya da bir hadis veya bir sünneti kabul etmeyiz ve ahretimize zarar getirir. Dünyada da zararlıdır çünkü paraya tapan insanın kaderi Allah’ın takdiri gereği en sonunda paradan uzak kalmaktır. Allah diyor ki ayetlerde ‘‘onların taptıkları onlardan uzaklaşınca onlar ne yapacak’’ ben söyleyeyim bunalıma düşecektir. İşte dünyadaki zararı da budur. Allah’ı ilah sayan ise Allah bizden kaybolup gitmeyeceğinden böyle bir sonuçla karşılaşmayız. Allah anıldığında Allah’tan uzak olduğumuzdan hoş duyguyla gözümüzden yaş gelir. Eğer bir siyasi liderini putlaştırırsak Allah’ın ayet ve hadislerine ters bir şey söylediğinde biz onu kabul ederiz. Allah’ın gönderdiğine objektif bakamayız. Allah’ın söylediğini yalanlama noktasına gideriz. Allah yalan söylüyor demesek de yalanlamış oluruz.
Put dediğimiz şeyin adedi sonsuzdur. Çünkü insanların sonsuz ihtiyaçları vardır onların birini, ya da bir gurubunu Allah’tan daha çok sevmememizle o ihtiyaç ( nefis, heva ) olur bir put. Furkan suresi 43. ayette “nefsini heva ve hevesini ilah edineni görmedin mi? Artık ona sen mi vekil olacaksın ” der. Taberani hadisinde “Heva tanrısı en büyük sahte ilahtır .” diyor. Putlardan korunabilmek için Kur’an, hadis ve sünnete sarılmak gerekir. Çünkü oluşabilecek tüm putların önüne ayet, hadis, sünnetle geçilir. Bakara 85 de “Yoksa siz kitabın bir kısmını inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Bunlar kıyamette azabın en şiddetlisine itilirler .” Nisa 150 de “ Allah’la peygamberin arasını ayırma bütün olarak da inanmaz iman ile küfür arası yol tutma ” Allah’tan başka bir şeyi Allah’tan daha çok ya da Allah’a benzer sevgiyle neden sevmemeliyiz? Neden en çok Allah’ı sevmeliyiz? Allah severek bizleri yarattı bize kâinatı vb yarattı. Biz de desek ki biz Allah’ı değil Allah’la mukayese etmeden Fenerbahçe’yi, parayı, kadını Nisa 117 de “Allah’ı bırakıp dişilere taparlar” der, Lat , Uzza , Menat cahiliye arabın üç dişi putuydu . Şu lideri vb herhangi bir şeyi en çok seviyorum yolumuzu Allah değil şu belirler, diyebilir miyiz? Fatiha suresi 6,7. ayette Doğru yol Allah’ın yoludur. Bırakın böyle bir şeyi, severek ya da sevmeden birisine para versek, para verdiğimiz kişi, bizi, verdiğimiz halde bizi sevmediğini söylerse ya da eşit derecede başka birini sevdiğini söylerse doğru olur mu? Biz kızmaz mıyız? En am 14de “Allah göğü yeri yaratıp rızkımızı verdiğini” söyler. Kısaca Kur’an hadis ve sünnet, başka şeylerin ilahlaşmasının önüne geçer . Örnek: Ali İmran suresi 92de “Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz .” Allah’ı yok sayanın ilahı zevkleridir. Amacı Allah olmayanın ilahı onun güttüğü amacıdır. İslam hukukuna da işte bu açıdan bakacak olursak Allah’ın ortağı olmadığı halde, sahte ilah gelinmesine İslam hukuku engeldir. Adiy Bin Hattem Hadisinde “ Helal ve haram koymanın tek kaynağı Allah’tır” der. İslam hukukundan şu hukuk daha iyi demek, şu hukuk koyucusu Allah’tan daha iyi hukuku anlıyor demektir. Hukuku koymak ve yürütmek bizden beklenmez bizden beklenen inançtır. Koymak ve yürütmek devletten beklenir. Maide 44 “ Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyen kâfirlerin ta kendileridir .” Biz kabul etsek de etmesek de Allah ilahımızdır. Biz kabul etsek de etmesek de fıtratımız bedenimiz bütün kâinat ilah olarak Allah’ı kabul eder. Allah’ın kanunları işler. İslami sistemi Allah’ın yap dediğini yapan, yapma dediğini yapmayan sistemdir. Sadece Allah’ın koyduğu İslam sisteminin ispatı vardır. İspatın biride put kırma metodunda gizlidir. Nisa suresi 76 ayette İslami sistemin dışındaki sistemler için tağut için savaş diyor. Diğer sistemlerin kapitalizm, kominizim, sosyalizm vb. ve daha sonraki çıkabilecek sistemlerin ispatı yoktur. Çünkü kâinatın yapısına uygun sistemi ancak Allah söyler. Diğer sistemlerin insan kafasından çıktığına göre Allah’tan daha iyi bildiğini şu veya bu şekilde benzer şekilde söyleyen kişi, Allah yoktur diyen birinden daha çok Allah’ın gazabını çekmez mi?
Put kırma metodunu yapmadan insanın gözündeki perde kaldırılabilir mi? Eğer aşağıdaki açıklamalar dikkatli inanarak okunursa kaldırıla bilinir. Perde kalkmasından kasıt bakış açısının doğru tarafa gelmesidir.
Açıklamalar:
İnsanın ağzından çıkan her şeyden hesaba çekilecektir. Maide 63 “Din adamları kötü sözü söyletmeselerdi ya” Putperest, şu kişi şirk koşuyor, damgası vurmak için o kişinin illa şuna tapıyorum demesi gerekmez. Nisa 48de “Allah şirki affetmez der .” Bazı şirkler dinden çıkarır bazısı çıkarmaz. Kuran ve sahih hadislerin tümüne inanmak gerekir, bir ayet yâda sahih hadise inanmazsak kâfir yâda münafık konumuna düşeriz. Tüm ayet ve hadislerin tamamı bizim ihtiyacımızdır, eğer birine inanmazsak yerine başka şey doldurur dolduran fikir bizim eş koştuğumuz şey Allah'la beraber ilah haline gelir. “Yunus Suresi 32 de Hakkın dışında delalet vardır .” Kişinin en çok sevdiği onun ilahıdır. Nasuhi bilmenin tefsirinde geçen hadise göre “amellerin en sevgilisi Allah için sevme ve sevmemedir .” Sevgi ve buğz ancak Allah için olmalıdır. Nisa 139 , Nisa 144 de derki “İnananları bırakıp ta kafirleri dost edinme .” Sevgi Allah için olmazsa şirke düşmüş oluruz bir şeyi kendisinden, zatından dolayı sevmemeliyiz Allah için sevmeli yâda sevmemeliyiz. Hadiste “Allah için sevip buğz eden imanın kemaline ermiştir .” Açıklamalar ayet hadis ve sünnete dayanarak yazılmıştır. İnsanın kalbi neyle en çok meşgulse onun ilahı odur. Çünkü meşgul olduğu istek ve arzularıdır. Furkan 23te “arzu ve isteklerini ilah edineni görmedin mi?” der. Seninle cehennem ödül demek, Kutsallık derecesinde sevmiş oluruz da farkında olamayız. ''Sensiz her şey haram'' sözünde helal ve haramı Allah koyacağından şirk vardır. Adiy bin Hatem hadisinde “Hıristiyanlar papazlara tapmıyorlar deyince peygamberimiz papazların söylediğini helal ya da haram kabul edince, papazlara tapmış oluyorlardı . ”Akıl putlaştırıla bilinir aklı vahye teslim etmeyenin aklı put hükmündedir. Örnek: Hz Ebubekir aklıma uysaydım mesh konusunda ayaklarımın üstünü değil altını mesh ederdim çünkü altı pisleniyor, temizlenmesi gerekir. Doğa, tabiatta ilah gibi görüle bilinir. Bizi doğa tabiat yarattı diyerek. Şu tanrıça, idolümüz, ikonumuz, duayenimiz, rivamız yâda şu virtüöz televizyon fenomeni yâda fanı gibi sözlerle örnek alınan sanatçılar bunun gibi sözler şirke örnektir. Çünkü “Örneğimiz peygamber yâda onun yoluna iletenler olmalı .” Şu şarkıcı vb duayen denilerek putlaştırılıyor. Örneğimiz peygamberimiz olmalıdır. Nisa 14 de Allah’a ve Rasul’e uymayanı Allah’ın azaba sokacağı belirtiliyor. Riyazus Salihinde geçen hadise göre “Kişi dostunun dinindedir” Hadise göre “Oturan bir kişinin yanında ayakta saygıyla beklenemez .” Onların tapınmaları alkış ve ıslık çalmaları şeklindedir, sapkın sözlü müzik eşliğinde totem huzurunda dans eder gibiler. İnsan kafasından çıkan beşeri sistemleri, her türlü İzmleri çıkartanlar puttur. Bayramlar ise sadece dini olmalı dinle alakalı olmayan bayram olmamalıdır. Seçimlerden önce millet meclisine gitmeğe aday kişiler milleti ilahlaştırır, seçildikten sonrada millet, seçilenleri ilah görmeğe başlar. Çeşitli nedenlerle futbol, halter, kik boks, boks, yüzme ve bunun gibi spor âleminin rableri haline getiririz de farkına varamayız örnek; sembol gibi görünen sporcuları Kutsallık addederiz de fark etmeyiz. Saha mabet futbolcular ilah, Bankalar mabet para put oldu, metro mabet, alışveriş merkezleri mabet, put ilişkisine döndü. Doğrusu en büyük yapı içi sade olabilecek CAMİ olmalıdır. Yarattım diye söylenen cümlelere yarattıkları nedir diye sormalı, her tür yaratma Allah'a aittir. Doğum tarihine dayanarak, yıldızlara ve bunun gibi yollarla geleceği okuma yapıldığı zannedilir. İnanarak yada inanmadan geleceği okumaya yönelme gök cisimlerini ilah haline getirir. Neden sonuç ilişkisine dayanmadan herhangi bir şeyde güç kuvvet olduğuna inanma o şeyi ilah pozisyonuna getirir. Örnek olarak yağmurun nasıl yağdığı belli ama yağmuru şu yıldız yağdırdı demek neden sonuç arasındaki ilişki dışında bir güç ilah haline getirmektir. Bir başka örnek hastalığı uzaklaştırma uğur vb amacıyla pozitif ilme, dine aykırı olarak halka, ip, nazar boncuğu takma. Muskada bazı alimlerce uygun görülmemiş kötülüklere kapı açma olarak görülmüş, bazıları da muska içine bakılıp içinde ayet, hadis olunca takılır, yoksa takılmaz demiş, deriz ki kim muska içine bakıp şirk var mı, yok mu diye bakıyor? Sensiz olmaz diye başlayan cümleler , o olmasaydı ..... Hırsız vb gelmezdi gibi başlayan sözlerde şirk vardır. Yani söylenen her sözden hesaba çekileceğiz. Her sözün yapısında şirk var mı yok mu bakılır şirkin bazısı dinden çıkarır bazısı çıkarmaz. Sensiz olmazın doğrusu Allah olmayınca olmaz. o olmasaydı ....hırsız vb girmezdi , doğrusu Allah olmasaydı ..... Olmazdı. Sensiz yâda o olmasaydı kelimelerinden kastettiğimiz şey neyse eş koştuğumuz odur. En çok .... Seviyorum, cümlesinde en çok neyi seviyorsak ilah yerine geçirdiğimiz odur. Allah’la beraber ....seviyorum sözünde nokta nokta ile belirttiğimiz şey Allah’la beraber eş koştuğumuz şeydir . Sevgi ya Allah için sevilir yâda kendisinden dolayı sevilir. Allah için olmayan sevgi ve buğz da şirk vardır. Sensiz, onsuz vb yapamıyorum, sensiz, onsuz yapamadığımız şey ilah yerine koyduğumuz şeydir. Çünkü kutsal haline gelirde fark etmeyiz. Burada zaruri ihtiyaçlar olmaksızın kastedilmemektedir. Zaruri olarak havaya ihtiyacımız vardır, havasız vb kalınmalı demek istenmemektedir. Hayatın amacı olarak görülen şey ilah olarak görülen şeydir. Hayatın amacı Allah’ın sevgisini kazanmak olması gerekir. O halde Allah için ne yaptım değil, ne yapmadım denmelidir. Allah uzun ömür versin değil, hayırlısını versin denmeli ki hayat ilah haline gelmemeli. Önce sağlık değil önce hep Allah demeliyiz. Allah'ın adını belirtmemiş birinin şefaatini varsaymak, şefaati belli olan kişinin muhakkak şefaatinin Allah tarafından muhakkak kabul olacağını zannetmek. Doğrusu Allah'ın şefaatine izin verdiği kişiler ancak Allah'ın izin verdiği kişilere şefaati kabul olacaktır. Mezarların yerden yükseltilerek, ışıklar donatılarak, yazılar yazarak vb ilahlaştırılması. Mezarların tören yeri yapılmasıdır. Mezarlardan vesile yaparak bir şey istenemez. Buhari özeti Kitabu’s salat 269Falancanın yüzü suyu hürmetine ( peygamber dâhil ) denemez. “Birisinden istersen Allah’tan iste”Tirmizi Birinden yanımızda değilse, haberleşme araçlarıyla iletişim yapamadığımız zaman yardımını istemek. Yardım edeceğini zannetmek. Doğrusu yanımızdaki iletişim yapabildiğimiz kişiden yardım istenir yoksa iletişim kuramayacağımız zaman Allah'tan istenir. Fatiha “Yalnız sana kulluk eder yalnız senden yardım isteriz.” Cinci hocadan ve cinlerden medet beklemek yardım istemek cinleri ilah haline getirir. Ölü olan kişi peygamber bile olsa yetiş yardım et denemez. Allah’ım çok para ver değil, hayırlısını ver denir. Allah uzun ömür ver değil hayırlısını ver. Allah’ım benim canımı al değil, en fazla şöyle denir: Allah’ım ölüm hayırlısıysa ölüm, hayat hayırlısıysa hayat ver denir. Bilim ilahı şöyledir: Varsayım ve teorilere bilimdir kesinmiş yâda kesine yakın görmekle , bilim ilahlaşır. Kesin inanılması gerekenler Kuran ve sahih hadisler ve ispatlanmış bilgilerdir varsayım ve teori değil, bilimde ise olabilme ihtimali var diye el yordamıyla bilimin gelişmesi için atılan varsayımlara, varsayımları atandan daha fazla inanmak, varsayımı atanı ilahlaştırır. Kuran ve hadis dışındaki sözlere ne güzel söz demek o sözü söyleyeni ilahlaştırır. Sıkıldığımızda yöneldiğimiz şey ilah haline gelir, doğrusu sıkıldığımızda Allah'a yönelmemiz gerekir. Bir şey başardığımızda bu benim gücümle değil Allah'tan denmeli. İyi bir şey başımıza geldiğinde bu benim hakkım dememeli şükretmeli. Nefsin sonsuz isteği vardır onların birini, yâda bir kısmını amaç haline getirmemelidir. Amaç Allah olması gerekir. İbadet sadece namaz, oruç, haç değil helal ve haramı Allah'tan almaktır. Şimdi ise helal ve haram kabul edilen kanunlardır. Hangi kanunu kabul ediyorsak o kanunu yapan bizim ilahımız pozisyonundadır. Sudur hayat veren dersek su ilah haline gelmiş olur. Ben ......şuna tapıyorum denirse yada .......şu benim ilahım denirse o puttur . Modaya uymak modayı yapanı ilah haline getirir. Sensiz onsuz vb yapamama o şeyi ilah haline getirir. Felsefe insan sözü olup insanı sakatlar. Parasız, yemeksiz olur mu denirse, para kazanma, aç kal denmemekte, hayatın amacı para ve yemek, aşk olmamalı. Teknoloji put haline gelmemeli, teknolojiyi yaratan Allah varken. Titizlik, temizlik aşırılaştığında olur put. Uğur ve uğursuzluğa inanma. Güç Allah’tandır. Uğur ve uğursuzluk Allah’tandır. İyi şeyler Allah'tandır iyi yolu göstermiş, kötü şeyler insanın kendi yaptığındandır, zulme gidecek yollar Allah tarafından gösterilmiş. Allah demiştir ki ''onlara Allah zulmetmemektedir, kendi kendilerine zulmetmektedirler'' Kötü sonuçlanan bir olayın arkasında örneğin diken batması bile günahların kefareti, günah yoksa insanın derecesinin artması içindir. Abidemiz şu demek ilahlaştırmak demektir. Allah'tan peygamberin söz ettiği konularda başka yol göstericiler olarak görmek onları ilahlaştırır. Hayatın amacı zevkleri olursa içki içer zevki için, televizyon seyreder zevki için yani hayatının merkezinde zevkleri olursa zevkleri onun ilahı konumundadır. Hayatının ekseni ne ise onun ilahı odur. Kibir insanın kendi ilahının kendisi olmasının göstergelerinden biridir, onların boyunlarında halka var gibi yürürler. Ya kendisi ilah halindedir, ya atalarının yolunda ataları ilah halindedir, yâda büyük dediği şeyler ilah halindedir. Bir hadiste onların tapınmaları alkış ve ıslıktan ibarettir denir. Diğer hadiste Habeşistan’a hicret eden Müslümanlar Habeş kralının önünde eğilmez, Habeş kralı siz peygamberin önünde eğilmez misiniz? deyince Müslümanlar ''biz yalnız Allah önünde eğiliriz demişlerdir. Hadislere devam edelim '' Sahabeler efendim diye peygambere aşırı saygıyı yasaklamışlardır. Efendi Allah’tır. Sahabeler ''Allah ve sen dilersen şu işler olur'' deyince Peygamberimiz siz beni Allah'a eş mi koşuyorsunuz? Demişlerdir. Hayatın merkezi sıhhat olursa sağlık ilah haline gelir. Şeriat ve Kuran’la hadislerin bir başka amacı tevhit Allah'ı ilah haline getirmeğe yöneliktir . Örneğin Para ile ilgili zekât, sadaka, hırsızlık (Maide 37, 38 )vb yasak ve emirlerin amacı paranın ilah haline gelmesini önlemektir. Kadınlarla ilgili ayet ve hadislerden evlilik vb zina yasak ve emirlerden maksat, bir başka amaç kadınların ilah haline gelmesini önlemektir. Eğer Kur'an ve hadisleri kabul eder ve uyarsak başka şeyler ilah haline gelmez. Eğer başka şeyler ilah haline gelirse ne zararı vardır? Derseniz. Allah bir ayette ''onların taptıkları onlardan uzaklaşırsa onlar ne yapacak '' der. Diyelim para put olursa ve bizden kaybolup giderse, bunalırız. Eğer kadınlar ilah haline gelirse, bizden kaybolup giderse bunalırız. Allah asla kaybolup gitmez ve bunalıma sürüklenmeyiz, ama Allah'tan uzak olduğumuzdan, Allah’ı andığımızda gözümüz yaşlanır. Yukarda sözünü geçen sahte ilah haline gelme ihtimali olan şeyleri ilah haline getirmemek demek nefsin isteklerini tamamen yok saymak değildir. Onları ilah haline getirmeden hepsinden faydalanmaktır. Başka deyimle biz onların kulu esiri durumunda olmamaktır. Zaten özgürlük Allah'a bağlı olup diğer konularda özgür davranmak demektir. Tam özgür olacağım dersen şu örneğe bak '' balık ben özgür olacağım, karada da yaşacağım diyebilir mi? '' Özgür olduğunu zanneden Amerika özgür değildir onlar paranın, kadınların vb kölesidir. Vücudumuz her şeyimiz Allah'ındır yalnız amellerimiz bizimdir. O halde vücudumuza benim, evim benim, bu ülke benim her şeyi yaparım dersen Allah'ın olanları Allah'a ver ve mülkünde dilediğini yap. Günah yapmak şirk koşmak istersen Allah'ın mülkünün dışına çık orada dilediğini yap. . Bir ayette Allah der ki ''Allah kıskançtır .'' Seven kıskanır. Allah bizi seviyor. O halde senin seçme hakkın yoktur sende Allah'ı sevmek zorundasın. Bir zamanlar yoktun ve seni harika bir cennet bekliyorken, sen nasıl Allah'ı değil parayı, kadını, balinayı, kuşu Allah’dan daha çok yâda benzer sevgiyle seviyorum diyebilirsin? Peki, Allah’la beraber para, kadın, vb seviyorum diyerek eş sevgiyi verebilir miyiz? Onları ancak Allah için sevebiliriz. Hayır. O halde parayı, kadını, canından çok sevmekle yükümlü olduğunu bildiğin Allah için onlardan daha çok şeyler yapmanın gereklerini bildin. Yani para kazanmak için ne harcıyorsun, peki Allah'ın sevgisini kazanmak için ne yapıyorsun. Yemek için ölçü sıhhatli için oruç tuttun mu tamam yemek ilahlaşmamış, canının ilah olmamasının ölçüsü cihat. Kısaca Allah'ın yap dediğini yapınca başka şeyler ilah haline gelmez. Bir putperest puta tapıcılığı şöyle izah etmiştir. Aslında biz şekil ağaç beton vb tapmıyoruz, tapmak demek şudur: o simgedir onun meydana getirdiği düşüncelere kalben inanmaktır tapmak. Dinimiz el kesen baş koparan bir yapıya sahip değildir. Bir örnek verip çıkacağım ilgili konu şeriat kitaplarına bakılabilinir. Zina: Zina haddi cezası verilebilmesi için bir erkekle bir dişinin cinsel organlarının tam birleşimi halinde dört erkek ya da sekiz kadın tarafından görülmesi gerekir. Sorarım size bugün zinanın en yoğun olduğu zaman olsa bile dört erkek veya sekiz kadın tarafından tam bir birleşim halinde görülme hali yüzde kaçtır. Genel evde bile bu şekilde görülme ihtimali pek yoktur. Bir erkeğe karşı iki kadın şahit tutulmasının sebebi kadınlar merhametli yapıya sahip olduğu için yalan söyleyip iftira cezasına çarptırılmaması içindir. Eğer zina bu şekilde saptanırsa evli erkekte, kadında recim edilir ama yakalanma ihtimali hemen hemen yoktur. Bekârsa yüz sopadır. Sopa bir parmak kalınlığında olup sopa omuz üstüne kaldırılmadan vurulacaktır ki bu can bile acıtmaz, bu cezanın caydırıcılığı, meydanda Müslümanların içinde ceza uygulanacağından bu ona yeterdir. Hem recim hem sopa nadiren uygulanıp zinanın önüne en iyi şekilde geçilmektedir. Allah'la peygamberin arasını açıp konuya Kuran’da var ya da yok denemez. Peygamberimizin uygulaması yeterlidir. Ayrıca deliden, belli yaşın üstündekilerden, uyuyandan, buluğ çağına gelmemiş kişilerden her türlü ceza kaldırılmıştır. Nerede el kesen baş koparan din. Burada amaç İslam hukukunun ayrıntısını vermek değil dinimizin fıtrata uygun olduğunun izahtır. Diyorlar ki Türkiye Türklerindir o halde kanun vesaire yi Türkler yapar. Ali imran 129da “ Gök ve yerdekiler Allah’ındır” diyor, o halde gök ve yerde söz sahibi Allah olması gerekir. Zaten kabul etseler de etmeseler de söz sahibi Allah’ındır. Zuhruf 51de ise Firavunsa “ bu memleket ve ırmaklar benim değil mi o halde” ( bu memleketi istediğim gibi yönetebilirim ) demeğe getirmiştir. Bakara süresinde ayette erkeklerin en zayıf noktası paradır kadınlardır demektedir. Bu hikmetledir ki hırsızlık ve zina büyük cezalara çarptırılır. Allah'la aramıza para ve kadın sevgisi gelmesin. Zinanın bir yönü kadınların ilah olmasını engellemek, bir diğer yönüyle nesli korumaktır. Lat Menat Uzza üç dişi puttu. Yağmurun ne zaman yağacağını Allah bilir. Bunun açıklaması ise uydular aracılığıyla görülenin dışındakini tahminin tutmayacağıdır, yâda isabetli olmayacağıdır. Akraba evliliği sakat çocuk meydana getirir mi, eğer akrabalar arasında sakatlık varsa sakat ihtimali olabilir, yoksa hasta olma ihtimali bu durum akraba olmayan evliliklerde de görülebilir. Kısaca akraba evliliği olanla olmayan evliliklerde sakat olma oranı birbirine üstünlük sağlayacak nitelikte değildir. (Riyasüz salihin) Resim yasağına gelince insanların ilahlaşmasına vesile niteliği zamanla oluşmaktadır. Nitekim eskiden peygamberler ve etrafındaki iyi kişiler ölünce önce mezarlara saygıyla gelirken sonraki nesil resimlerini yapmışlar. Ondan sonrakiler Allah'tan bekledikleri şeyleri onlardan bekler, ister olmuşlar. Böylece şirk koşar olmuşlar. Buhari Kitabu’s salat hadis no 269 Allah var mı? Biz varız. O halde bizi var eden olacaktır. Diyelim ki onlar Allah yok derlerse o zaman Allah'ın yerini dolduracak doğa, tabiat gibi yeni sahte ilahlara gerek duymayacaklar mı? Bizden Allah'ın varlığının ispatını isteyenler Allah'ın yok olduğunu ispat etmeleri gerekir. Allah'ın hem ispatı, hem de ayetlerinin ve hadislerinin tamamının ispatı en baştaki put kırma metodunda gizlidir, fıtrattaki din İslam’dır. Eğer Allah yok dersen, yada Allah var ama ayetlerine ya da hadislerine inanmıyorum dersen Put kırma metoduyla hem Allah'ın hem de ayetlerin ispatının, hem de sahih hadislerin ispatının ne olduğunu görürsün. Kadere gelince her şey insandandır deyip ilahlaşma, her şeyin suçu Allah'ta deyip küfre düşme deki her şeyi Allah yarattı iyiyi ve kötüyü ama amelimizi seçmeyi bize bıraktı o halde cüzi iradeni kullan iyiliğin sebebi kitaplarla yol gösterdiği için Allah’tır kötülüğü yarattı ve bunlar kötüdür diye şirke düşme diye uyardı ve sen kötülüğe düşersen kabahati zulmün nedenini Allah'ta değil kendinde aramalısın . Amelin senindir, eğer kötülüğe düşersen gözüne kalbine otomatik olarak perde inecek, iyiliğe yönelirsen perde kalkacaktır. Peygamberler bile bu kanuna tabi iken sen peygamberlerden daha mı özelsin günah işledikçe perde üstüne perde geriyorsun kalbine ve gözüne. Ebu Hureyra Hadisinde “Kader konusunu tartışma önceki milletler bu yüzden helak oldu .” der. Gelelim demokrasiye, diyelim biz beş kişiden ibaretiz, dördümüz zina serbest dersek zina serbest olur. Dinimize göre helal ve haramlar oy çokluğuna göre saptanmaz, yoksa siz her istediğinizi yapmayı uygun görmenin doğru olduğuna dair delilinizi getirin. Allah demokrat deyip Allah'a iftira atmayın. Dinimiz teokratta değildir. Yani başa geçen her istediğini yapamaz Allah'a bağlı olmak zorundadır. İslam nişanı olmayan flama, bayrak ve sembollere saygı ve benzeri davranışlar flama, bayrak sembolleri meydana getiren düşünceleri sahte ilah haline getirir. Bereketi , siftahı yere atarak veya bazı neden sonuç arasındaki ilişki dışında güç varsayarak işin bereketleneceğini zannetme, bu sahte bereket ilahıdır. Kendi milletini başka milletlerden üstün görmek sahte milli ilahına inanmaktır. Müslim imare hadis 1850de “asabiye, milliyetçi ölen bizden değildir .” Maide 104de “Ya ataları yanlış yolda ise” diyerek körü körüne atalar dinine inanmamamızı istemektedir. Türk İslam sentezi, Arap İslam sentezi başka, İslam vahyi bambaşka konudur. Biz senteze değil vahye inanmalıyız. Üstünlük takva iledir takva günahlardan kaçınmaktır. Kuran’da ve hadislerde geçen bir düşüncenin veya fikrin değiştirilerek uygulanması o konuyu ilah haline getirir. Örnek barış ve güvenlik ilahı; yanlış şekli her şeyi barış ve güvenlik için yapmaktır, Kıbrıs çıkartması, Kürtlerle olan mücadelenin ana teması barış ve güvenlik içindir. Kıbrıs barış harekâtı denmiyor muydu? Doğrusu nefsinle savaş, başkalarıyla İslam için savaş eğer onlar barış yaparlarsa sende onlarla barış. İspatı benim evime hırsız giriyor, çeşitli haksızlıklar oluyor ben nasıl hala barış, nasıl güvenlik derim. Barış ve güvenlik sahte ilahı sembolü boğa yâda yuvarlak içinde y harfidir. Tiyatrolara gelince oyuncular için tiyatro eserinin yazarı sahte ilah konumundadır. Televizyona gelince eğer davranışlarımızı yolumuzu televizyondan alıyorsak televizyon bizim için sahte ilahtır, eğer televizyondaki bazı bölümlerden az biraz yolumuzu ayarlıyorsak o kısım bizim için ilah konumundadır. Müzik sahte ilahlarına gelince ondan yol çıkartmağa çalışıyorsak yâda sığınıyor, vazgeçilmezimiz oluyorsa oda sahte ilah konumundadır. Şimdi ilah, put, duayen, fenomen, idol, en üstün vb sözler sahte ilahları saptamağa yarayan kelimelerdir. Dediler ki sensiz cenneti istemiyorum bu ne put bu ne sahte ilah tablosu. Deseler ki bunlar laf onu kastetmiyorlar. Her sözünde insan sorumludur. Tıpla ilgili bilgi verilirken haddinden fazla önemsetilerek sağlık sahte ilahları oluşuyor. Reklamlar ihtiyaçlarımızı körükleyerek ihtiyaçlarımızın o bölümünü sahte ilah haline getiriyor. Çare ayet hadis sünnet kıyas icmadır. Ayet hadis sünnetten uzaklaşan şirke düşmeme ihtimali yoktur. Namaz kılmak bile şirke tam çare değildir. Çare önce ayet hadis sünnete imanla birlikte namaz olursa ancak o zaman şirke düşme ihtimali azalır. Yani o halle bile şirke düşüle bilinir. Namaz kılmayan şirktedir. Bazı şirkler dinden çıkarır, bazısı dinden çıkarmaz. Sen iyisi mi şirkin her çeşidinden kaçın. Sakın şeytan seni aldatmasın bunca insan nasıl olurda cehenneme namzet olur deyip günahımızı az, şirki küçük görme, şirki, küfrü yol bilenlerin yoluna uyma. Hayatın amacı bereket para, çoluk çocuk, araba, kadın olursa en fazla ömür boyu yararlanırsın o kadar. Hayatın amacı Allah'ın sevgisini kazanmak olursa zaten Allah bizi severek yaratmıştı, Allah’ın sevgisini kazandık mı sonsuz hayat bizim olacak o halde şu kısa bu hayat mı yoksa ebedi hayat mı karlı. O halde bereket duası, şu duası bu duası deyip dünyaya yönelme, büsbütün hayattan çekilmeden, hem dünya hem de ahrete bak. Millet ne der diye bir şeyi yaparsak riya şirki olur. Tüm ayet ve sahih hadisleri arkası arkası yazdık bunlardan bir cümleyi çıkardık ve onun yerine EBU LEHEB'İN sözünü yazdık öyle inandık diyelim o zaman Allah'la beraber EBU LEHEB'E tapmış oluruz. Şimdi soruyorum kim tüm ayetleri mealende olsa biliyormuyuz hele hadisleri hiç sormuyorum o zaman hayatımda kaç ayet, hadis var biz acaba Allah’tan başka şeylere tapıyor muyuz .?Hayatın amacı Allah'ın sevgisini kazanmak olmalıdır . Allah'ın sevgisini kazanmanın dışında şirkten başka bir şey görmüyorum. Reenkarnasyon gibi sonuçta Allah’la bütünleştiğini iddia etmek kendini zamanla ilah haline getiren putperestlik inancıdır. Allah'la bütünleşmeği söyleyip Allah'ta yok olduğunu iddiada bu doğu putperest sızma düşüncelerdir. Çünkü Allah ayrı biz ayrıyız, Ali ile Veli ayrı iki insan bütünleşebilir mi, bütünleşemez, Ali ayrı Veli ayrıdır. Ama Allah kalbimizde sevgisiyle vardır bizimledir dersek o ayrı. Hipnoz tekrar tekrar dünyaya geldiğine inanma ruh çağırma Müslüman olmayan cinlerin insanlarla dalga geçmesidir. Yani Müslüman olmayan cinlere tapınmadır. Ayrıca cinlere meleklere tapınma sözlerini siz bulursunuz sanırım. Kuşlar, bitkiler, kediler, balinalar vb put olursa ne sakıncası var. Onların put olması demek kendisinden dolayı fazla sevmektir. Başka bir deyimle sevgi sıralamasını bozmak demektir. Sevginin en büyüğü Allah'a sonra peygamberlere Müslümanlara vb diyerek aşağıya doğru sıralama olmaz bozulursa ne olur. Biliyorsunuz balinayı kurtarmak için Türkiye ayağa kalktı, kedi kurtarmak için niceleri ayağa kalktı, fakir insanlarımız dururken çöplüklerden yemek arayanlar varken bu doğrumu? Her şeyin bir öncelikli sırasını yerli yerince koymazsanız bunun adı olur zulüm. Dediler ki en büyük kim hadi bakalım diyerek meydanları inletenleri görmedik mi en büyüğün tartışmasını ben mi yaptım. En büyük Allah'tır Allah. (ALLAHUEKBER) Bazı siyasilerse Allah için çalıştığını söylüyorsa da ben derim ki peygamberimiz insanlara ev yat kat kazanacaksınız dememiş sadece Allah'ın ilahlığını kabule çağırmış ama dünyalıklarını da kazanmış o ayrı, ama davette asla dünyalık ileri sürmemiştir sürülemezde. Bazı siyasilerde her şey Türkiye için vatan için yapıyoruz demektedir. Aslı her şey Allah için yapılmalı denmelidir. Ben yaptım ben ettim denmez dil bilgisi açısından dense de altında şöyle bir anlam yüklenmeli amelim dışında hiçbir şeyi ben yapmadım, yani yaptırıldım diye düşünmelidir. Evet, sadece amelim, benim amelimizi de doğru tutmam için melek ve fıtratıma da Allah İslam’ı yerleştirdi. İmtihan vesilesi olması için ve iyi olanın daha iyi olmasını sağlamak için, şeytanı var etti, şeytan yalnız kendi yandaşını azdırır diğerinin daha iyi olmasına katkı yapar. Kötüler olacak ki iyilerin değeri anlaşılsın. Yağmursuzluk namazı ise yağmurun yağması için değil yağmursuzluk esnasında kılınması gerekli olan bir namazdır. Yani sabah namazı nasıl sabahın girmesiyle kılınması gerekiyorsa, yağmursuzluk esnasında da yağmur namazı kılınır, yağmur yağması için değildir. Allah böyle emretmiştir. Şunu yarattım gibi sözcükler şirktir. Pozitif enerji gibi kelimelerle neden sonuç arasındaki ilişkiden kopuk güç bellemek, en büyük şu demek şirktir. Altına tapsan altının çoğalır mı? Çoğalmaz hatta azalır, yok olur. Ama Allah'a taparsan hem altını hem Allah'ı bulursun. Sonuç olarak put kırma metodunu yaptığımda Fener bahçeye mi tapsam, paraya mı, Hülya‘ya mı, yoksa şu kadına mı tapsam, yok bunlar tapılmaya hiç layık değil yönümü yaratana döndüm sensin en büyük sensin benim tek taptığım dedim. LA İLAHE İLLALLAH işte sadece bu kısmın kısa açıklamasını yapmış bulunuyorum. lailaheillalahın anlamını bilmeden söylemek insana cennet kazandırmaz. Tirmizide geçen hadiste namazı terk eden kafirdir der . Muhammedünrasulullah demek peygamberimizin gösterdiği tebliğ metoduyla falanca alimin, feşmanca alimin değil Rasulullah’ın gösterdiği tebliğ metoduyla yoksa alim dedikleriniz peygamberimizden daha mı fazla biliyor. Allah yolundaki âlime put Allah ve peygamberimize böyle isnat etmek küfürdür. Ne zaman denebileceği yukarıdaki açıklamalarda bulunuyor. Kim kimin peşindeyse o kişi peşinden gittiği kişinin dinindedir. Buhari iman 14 “Peygamberimiz içinizden herhangi birine babasından ve evladından daha sevgili hale gelmedikçe gerçek iman etmiş olamaz .” O halde şahit olun ben peygamberimizin yolundayım. SELEFİ SALİHİN KARDEŞİNİZ AHMET NEVZAT TURAN deki '' ben Müslümanlardanım diyenlerden daha güzel sözlü olan kimdir .'' Şöyle bir soru soruluyor, tevhid akidesini yaşayamıyoruz ne yapmak gerek? Önce 1) Allah’ın ayet ve sahih hadislerinin tümüne iman sonra sünnet, kıyas ve icma 2) Namaz 3) Daimi zikir. (Tevhidi zikir önerilir.)
NOT: Amacım hizbime sempatizan kazandırmak, milletvekili olmak, muhtar olmak değildir, benim Allah’tan beklediklerimi hiç kimse veremez.
İnternet adresi WWW.ilim-der.com

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿