Azaları Yıkarken..Azaları Yıkarken
1- Önce abdest almağa şu şekilde niyyet eder:
Neveytü en eteveddaa li-eclissalâti ve liref ’ıl hadesi takarruben illallâhi Teâlâ
“Niyyet ettim abdestsizliği giderip namaz kılmak ve Allahu Teâlâ’nın rıza- sına yaklaşıp hoşnutluğuna kavuşmak için abdest almağa.”
2- Elleri yıkarken Eûzü besmele ile şu duayı okur:
Elhamdülillâhi’l-lezî caalel-mâe tahûran ve caalel-islâme nûrâ
“Suyu temiz ve temizleyici, İslâmı nur kılan Allahu Teâlâ’ya hamd ü senâlar olsun.”
3- Ağzına su verirken şu duayı okur:
Bismillâh, Allâhümmeskınî min havzi-Nebiyyike ke’sen lâ ezmeü ba’dehû ebedâ
“Allah’ım! Bana sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselâmın Havz-ı Kevseri’nden içir ki, ondan sonra bir daha hiç susuzluk duymaya- yım (susamayayım).”
4- Burnuna su verirken şu duayı okur:
Bismillah, Allâhümme erihnî râihate’l-cenneti verzuknî min naîmihâ velâ turihnî râihatennâr.
“Ey Allah’ım! Bana cennet kokusunu duyur. Nimetleriyle rızıklandır. Bana cehennem kokusunu duyurma.”
5- Yüzünü yıkarken şu duayı okur
Bismillâh, Allâhümme beyyız veçhî yevme tebyaddu vücûhün ve tesveddü vücûh
“Ey Allahım! Bazı yüzlerin ak ve bazı yüzlerin simsiyah (kara) oduğu kıyâmet gününde yüzümü ak et”.
6- Sağ kolunu yıkarken şu duâyı okur:
Bismillâh, Allâhümme âtınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ.
“Ey Allahım! Kitabımı (amel defterimi) sağ tarafımdan ver. Hesâbımı kolay- laştır. (Kıyâmet gününde, hesâb gününde hesâbımı kolay eyle)”
7- Sol kolunu yıkarken şu duâyı okur:
Bismillâh, Allâhümme lâ tûtinî kitabî bişimâlî velâ min verâi zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîdâ.
“Ey Allah’ım! Kıyamet gününde kitabımı solumdan ve arkamdan verme. Beni zor bir hesâb ile hesâba çekme.”
8- Başına mesh ederken şu duâyı okur:
Bismillâh, Allâhümme ezıllenî tahte zılli arşike yevme lâ zille illâ zıllü arşik.
“Ey Allah’ım! Arşının gölgesinden başka gölge bulunmadığı günde, beni arşı- nın gölgesinde gölgelendir.”
9- Kulakları mesh ederken şu duâyı okur:
Bismillâh, Allâhümmec’alnî minel-lezîne yestemiûnelkavle feyettebiûne ahseneh
“Ey Allah’ım! Beni, sözü dinleyip de en güzeliyle amel eden (en güzeline uyan) kullarından eyle”.
10- Boynu mesh ederken şu duâyı okur:
(Bismillâh, Allâhümme â’tık Rakâbetî minennâr).
“Ey Allah’ım! Boynumu ateşten âzâd eyle.” (Yâni, cehennem ateşinden boy- numu koru, muhafaza eyle).
11- Sağ ayağını yıkarken şu duâyı okur:
Bismillâh, Allâhümme sebbit kademeyye alessıratı yev- me tezûlü fîhi’l-akdam
“Ey Allah’ım! Ayakların kaydığı günde, sırât üzerinde ayaklarımı sabit eyle (kaydırma)”.
12- Sol ayağını yıkarken şu duâyı okur;
Bismillâh, Allâhümmec’al sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâreten len tebûr)
“Ey Allah’ım! Çalışmlarıma şükür, günahlarımı bağışlanmış, amelimi kabûl eyle. Ticâretimi helâlinden kazanmayı bana nasib eyle”.
13- Abdest bittikten sonra şu duâyı okur:
Bismillâh, Allâhümmec’alnî minettevvâbîne vec’alnî mine’l-mutetahhirîne vec’alnî min ibâdike’s-sâlihîne vec’alnî minellezîne lâ havfün aleyhim ve lâhüm yahze nûn
“Ey Allah’ım! Beni, çokça tevbe edenlerden, hatâ ve kirlerden iyice temizleyip arınan salih kullarından eyle. Beni kendileri için hiç korku, hüzün ve keder olmayan kullarından eyle.”
AMİN. .....AMİN. ......AMİN. ....ECMAİN. ....

Yorum Gönder

0 Yorumlar