EL-BÂİS İSMİNİN ANLAMLARI VE ÖZELLİKLERİ

Asu Asude
SAHİBİESMA-ÜL HÜSNA
- 14:41

EL-BÂİS İSMİNİN ANLAMLARI VE ÖZELLİKLERİ

Seçip ortaya çıkaran.
Bâis, ölüleri dirilten, her canlıyı ölümünün ardından yeniden dirilten demektir. Meselâ kışın ölmüş gibi âdetâ cansız gibi görünen bitkileri ve bâzı hayvanları baharda yeniden canlandırması ve onlarda yeni şeyler yaratması.
Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten.
Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen.
Sebepleri yaratan ve ölüleri diriltendir. İhtiyaçlarma göre insanlara peygamberler gönderendir.

Bâis İsminin Faziletleri, Sırları ve Zikri
Günde Zikir Sayısı : 573

Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için okunur.

Ya Bâ’is ismini zikreden kişiden gaflet ve şiddet kalkar. Okuyanda Allah korkusu meydana gelir. İbadet ve taatını isteyerek, severek yapar. Dert ve sıkıntılarından kurtulup, huzura erer. Düşman ve zalimlerin şerrinden kurtulmak için günde 573 defa Ya Bais, zikredilir. İftiradan kurtulmak için 7073 defa okunur.

0 Değerli Yorumlarınız: