26 Eylül 2011 Pazartesi

Tarikat nedir?,FETVA'YI EŞ ŞEYH EL-HAC MUSTAFA ANAÇ ÇORUMİ


SORU : Tarikatların başı ve sonu nedir?

CEVAP : Tarikatların başlangıcı, şer'-i şerifin esaslarına sımsıkı sarıldıktan sonra mümkün olduğu kadar zikir ve O'nun insanlara lütfettiği nimetler ile yüce kudreti üzerinde derin tefekkür, ortası; "insanlarla aşırı derecede ülfet ve ünsiyet, onlarla fazlaca haşır-neşir olmak iflas alâmetidir" denildiği gibi insanlarla, ya da cezbedici diğer dünyevi şeylerle değil yalnız Allah'lameşgul olmak ve yalnız O'na yakın ve O'nunla ünsiyet etmektir.
Neticesi ise; her zaman Hakk'ın huzurunda bulunduğu inancına sahip olmak, kendisinde çevresinde hulâsa her şeyde Hakk'ı görebilmek, bir an bile Allah şu'ûrundan uzak kalmamaktır. Daha doğru bir ifâde ile islâm'ı "ihsan" derecesinde ve heran Cenâb-ı Hakk'ın murâkabe ve denetimi altında yaşadığına inanarak ibâdet etmek ve öylece yaşamaktır.

Tarikatların hepsinin gâyesi, müridlerini yalnız Allah'a kulluk ve yalnız O'nun rızasını kazanma idealine ulaştırmaktır. Nitekim bunu zikir, fikir ve ibâdetlerinde şöyle dile getiriyorlar.

اِلهِي اَنْتَ مَقْصُودِى وَرِضَاكَ مَطْلوُبِى

"İlâhi benim maksadım yalnız sen, elde etmek istediğim de yalnızca senin rızandadır."FETVA'YI EŞ ŞEYH EL-HAC MUSTAFA ANAÇ ÇORUMİ
Hadimül Fukara El Hac Ali Karaman İstanbul
Derleyen:Emine Kaya
sayfa:100

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿