Hasan Basri (R.a) Bazı Talebelerine Nasihatı, Evliyadan Nasihatlar


Hasan-ı Basri (r.a) Bazı Talebelerine diyor ki:

-Ey oğlum şu sözlerimi al!..Zira o sözler senin için bin (cilt) kitaptan daha hayırlıdır.

1-) Sakın mekan (makam-hal-durum-konum-mevki)’nin iyiligi (güzelligi) ile aldanma.

Çünkü cennetten daha üstün bir mekan yoktur.Babamız Adem (a.s) (Ebediligi arzulurken,dünyada ölüm mahkumiyetini orada buldu).

2-) Sakın ibadetin çoklugu ile aldanma.

Çünkü iblis uzun yıllar ibadetten sonra bak ne hale geldi.

3-) Sakın Salihleri görüp,Onlarla beraber bulunmakla aldanma,

Zira Muhammed Mustafa’dan (s.a.v) daha büyük bir şahıs olmadıgı halde kafirler ve münafıklar onunla (ondan) menfaatlenemedi.

4-) Sakın ilmin çoklugu ile aldanma .

Allah'ım hakiki kul olmayı cümlemize nasib eyle...

0 Değerli Yorumlarınız: