Zaman öyle yaklaşır/peş peşe gelir/hızlanır ki, bir sene bir ay, bir ay bir hafta, bir hafta bir gün, bir gün bir saat, bir saat bir ateş kıvılcımı kadar olur


“Deccal kırk yıl yaşar. Onun bir yılı bir ay; bir ayı bir hafta; bir haftası bir gün; bir günü saat; bir saati ise, hurma ağacının bir yaprağının ateşte yandığı miktar kadardır. İki mescid(Mescid-i haram ve mescid’i Nebevi) hariç her yere gider.” (bk. Taberanî/el-Kebir,24/169; Kenzu’l-ummal, h. no: 38779).

“Zaman öyle yaklaşır/peş peşe gelir/hızlanır ki, bir sene bir ay, bir ay bir hafta, bir hafta bir gün, bir gün bir saat, bir saat bir ateş kıvılcımı kadar olur” manasında kısa bir rivayet de vardır. (bk. Tirmizi, Zühd,24)

Zamanın yaklaşmasını, ilmin noksanlaşması, mala olan düşkünlüğün çoğalması, fitnelerin olması şeklinde açıklayan bir hadis de vardır. (bk. Buhari, Edeb, 39; Müslim, İlim,11-12, Ebu Davud, Fiten 1)

Zamanın yaklaşması-hızlanması, bereketsiz, sıkıntılı olması şeklinde yorumlandığı gibi, Hz. Mehdi dönemindeki mutlu bir hayat olduğundan herkes için çarçabuk geçiyor anlamında olduğunu söyleyenler de vardır.

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Blogger tarafından desteklenmektedir.