27 Temmuz 2013 Cumartesi

Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey..


Zafer Yildiz

(TOPLULUK)  -  Dün 21:18
Riyâ (Gösteriş) ve Gizli Arzular

Sahâbeden Şeddâd bin Evs bir gün ağladı.
Kendisine:
"-Seni ağlatan nedir?" diye sordular.
Şöyle buyurdu:
"-Rasûlullah Efendimiz'den işittiğim bir hadis beni ağlattı. Efendimiz (sav)'in bir gün:
Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey, Allah'a şirk koşmaları ve gizli şehvettir buyurduğunu işittim ve:
Yâ Rasûlallâh! Ümmetin Sen'den sonra şirke düşecek mi?
diye sordum:
Evet! Ama onlar Güneş'e, Ay'a, taşa ve puta tapmayacaklar.
Ancak amellerinde gösteriş yapacaklar.
Gizli şehvete gelince, onlardan biri oruçlu olarak sabahlayacak, karşısına nefsânî arzularından biri çıkınca onun peşine takılarak orucunu terkedecek. buyurdular."

(Heysemî, III, 201. Krş. İbn-i Mâce, Zühd, 21; Hâkim, IV, 366/7940; Ebû Nuaym, Hilye, 1,268)

Aciklama
Gizli şehvete yani gizli ve kuvvetli arzulara, in-sanın kaçınması gereken bütün günahlar dâhildir. Meselâ kişi güzel bir kadın görür, gözünü ondan çevirir ancak ona kalbiyle bakmaya devam eder.

İnsanlara karşı, mâsiyetleri ve nefsânî arzuları terketmiş gibi görünür, ancak kalbinde bunların arzu-su hâlâ mevcuttur. Yalnız kaldığında günahları gizlice işler.
Diğer bir îzâha göre riyâ, insanın gösteriş yapa-rak açıkça amel işlemesidir. Gizli şehvet ise yaptığı amelleri insanların görüp bilmesini arzulamasıdır.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿