18 Mayıs 2015 Pazartesi

Sırat, Cehennemin üzerine kurulacak köprüdür
Yağmur Sonrasi Toprak KokusuAYETLER
- 17:03


Bugun Sirat Yok Diyip İnsanlarimizin İtikadini Bozmaya Çalisanlara Çok Yerinde Bir Cevap Olmus Bu Yayin.!!!!

OKUYUP PAYLAŞALİM İNŞÆLLAH.
GÖNÜLLER YAPMAYA GELDİK (fıkıh, akaid, ilmihal) topluluğunda ilk olaraksemerkand buhara paylaştı:

Ahiretle ilgili iman edeceğimiz bir esas da, Sırat' ın kurulmasıdır.
Sırat, Cehennemin üzerine kurulacak köprüdür.

Sırat köprüsünün genişlik, şekil ve uzunluğunu Allahu Teala bilir. Sırat köprüsü hakkında Hz. Rasulullah (s.a.v) Efendimizin bildirdiği çok açık ve kesin haberler vardır. Bu hadislerden şunları öğreniyoruz:

“Mü'min, kafir herkes oradan geçer. Müminler, amel ve takvalarına göre farklı süratlerde geçerler. Kimisi yıldırım hızıyla geçer. Kimisi rüzgar gibi geçer. Kimisi koşarak, kimisi, yürüyerek, kimisi sürünerek geçer. Kafir ve münafıklar ise ilk adımda Cehennem'e düşerler. “ ( Buhari, Rikak, 52, Müslim, iman, 329; ibnu Mace, Zühd, 33.)

Sırattan ilk önce Hz. Rasulullah (s.a.v) Efendimiz ve ümmeti geçer. Peygamberlerden başka kimse sırat üzerinde konuşmaz. Peygamberlerin o andaki tek duaları :

"Allahım! ümmetimi kurtar, Allahım onları kurtar, selamete çıkar!" şeklinde olur.( Buhari, Rikak, 52; Müslim, iman, 299; Ebu Davud, Sünnet, 25; Tirmizi, Cennet, 20.)

Sırat için "kıldan ince kılıçtan keskindir" denmesi, yokuşu bir seneliktir, inişi bir seneliktir ifadesi oradan geçmenin zorluğunu anlatmak içindir. Bazı alimler:

"Sizden hiç kimse hariç olmamak üzere hepiniz oraya uğrayacaksınız. Bu Allah'ın kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz takva sahiplerini kurtarırız; zalimleri ise diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız." ( Meryem, 71.) ayetinin sırat hakkında olduğunu belirtmişlerdir. ( Ebu'l-izz ed-Dımeşkî, şerhu Akideti'-Tahâvi, II, 604-605.)

Mahşerde ve sıratta her mü'minin nuru farklıdır. Kimisi nurlar içinde yüzerken, kimisi önünü görecek kadar bir nura sahiptir. Amel ve marifet derecelerine göre herkesin nuru farklıdır.

Dr. Dilaver Selvi - Ehli Sünnet inancı

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿