Dostluk Ve Kardeşliğin Fazileti
‫اوگگش صاری‬‎‎AYETLER
- 13:21

Dostluk Ve Kardeşliğin Fazileti (3)
Bu husustaki ayetler:
1-Allahü Teala, insanlara bahşettiği en büyük ni’metlerden olan ülfet (Dostluk kaynaşma) ve ünsiyet (Alışkanlık) nimetini beyan etmek üzere:
<<Eğer yeryüzünde olan (her) şey’i infak(ihtiyaç sahiplerine yardım)etsen,onların kalblerini te’lif (Barıştırmak)edip aralarını bulamazdın. Lakin Allahü Teala aralarını bulup kaynaştırdı>>(8-Enfal:63)

2-<<O’nun ni’meti sayesinde kardeş oldunuz>>(3-Al-i İmran:103)

3-Ayrılığı yermek ve ondan men’etmek üzere:
<<Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın ve ayrılmayın,tefrikaya (Ayrılık bozuşma) düşmeyin. Allah’ın size verdiği ni’metleri hatırlayın. Düşman olduğunuz hâlde,İslamiyet sayesinde aranızı buldu, kalblerinizi birbirine bağladı.

O’nun ni’meti sayesinde kardeş oldunuz. Siz ateş çukurunun kenerında idiniz,Allah sizi oraya düşmekten kurtardı.Bunun gibi Allahü Teala size delillerini açıklar, umulur ki bu sayede hidayete ulaşırsınız>>(3-Al-i İmran:103) buyurmuştur.
İhya 2 cilt say 393.

0 Değerli Yorumlarınız: