Öfkelenince Sünnet olan nedir?
SERDEN GEÇER
HADİSİ ŞERİFLER
- 18:01

Urve İbnu Muhammed es'Sadi'nin yanına girdik. Bir zat kendisine konuştu ve Urve'yi kızdırdı. Urve kalkıp abdest aldı ve: "Babam, dedem Atiye (ra)'den anlatır ki, o, Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini nakletmiştir:
 "Öfke şeytandandır, şetyan da ateşten yaratılmıştır, ateş ise su ile söndürülmektedir; öyleyse biriniz öfkelenince hemen kalkıp abdest alsın."
Ravi: Ebu Vail
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 4, (4784)

0 Değerli Yorumlarınız: