SADAKA İLE ALAKALI AYETİ KERİMELER..
Zeynep SofiyeTartışma
- 00:04

SADAKA İLE ALAKALI AYETİ KERİMELER..

Bakara 196ayet
Haccı da, umreyi de ALLAH için tamamlayın Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir ALLAH'a karşı gelmekten sakının ve ALLAH'ın cezasının çetin olduğunu bilin
Bakara 263ayet
Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır ALLAH her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir)
Bakara 264ayet
Ey iman edenler! ALLAH'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler ALLAH kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez
Bakara 271ayet
sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da keffaret olurALLAH yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır
Bakara 276ayet
ALLAH, faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır (bereketlendirir) ALLAH hiçbir günahkâr nankörü sevmez
Bakara 280ayet
Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin Eğer bilirseniz, (borcu) sadaka olarak bağışlamanız, sizin için daha hayırlıdır
Nisa 114ayet
Bir sadaka vermeyi, yahut iyilik yapmayı, yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur Kim bunları sırf ALLAH'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükâfât vereceğiz
Maide 45ayet
Onda (Tevrat'ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir Yaralar da kısasa tabidir Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için keffaret olur ALLAH'ın indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir
Tevbe 58ayet
İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var Kendilerine ondan bir pay verilirse, hoşnut olurlar; eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse, hemen kızarlar
Tevbe 60ayet
sadakalar (zekatlar), ALLAH'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, ALLAH yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir ALLAH hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir
Tevbe 75ayet
İçlerinden, "Eğer ALLAH bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz" diye ALLAH'a söz verenler de vardır
Tevbe 79ayet
sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan mü'minlerle, güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya; işte ALLAH asıl onları maskaraya çevirmiştir Onlar için elem dolu bir azap vardır
Tevbe 103ayet
Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka (zekat) al ve onlara dua et Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (Onların kalplerini yatıştırır) ALLAH hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir
Tevbe 104ayet
Onlar, kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın ALLAH olduğunu; tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın ALLAH olduğunu bilmediler mi?
Yusuf 88ayet
Bunun üzerine (Mısır'a dönüp) Yûsuf'un yanına girdiklerinde, "Ey güçlü vezir! Bize ve ailemize darlık ve sıkıntı dokundu Değersiz bir sermaye ile geldikZahiremizi tam ölç, ayrıca bize sadaka ver Şüphesiz ALLAH sadaka verenleri mükafatlandırır" dediler
Ahzab 35ayet
Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü'min erkeklerle mü'min kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, ALLAH'a derinden saygı duyan erkekler, ALLAH'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, ALLAH'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için ALLAH bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır
Hadid 18ayet
Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve ALLAH'a güzel bir borç verenler var ya, (verdikleri) onlara kat kat ödenir Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır
Mücadele 12ayet
Ey iman edenler! Peygamber ile başbaşa konuşacağınız zaman, başbaşa konuşmanızdan önce bir sadaka verin Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdirŞâyet (sadaka verecek bir şey) bulamazsanız, bilin ki ALLAH çok bağışlayandır, çok merhamet edendir
Mücadele 13ayet
Başbaşa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve ALLAH da, sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, ALLAH'a ve Resülüne itaat edin ALLAH bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır
Münafikun 10ayet
Herhangi birinize ölüm gelip de, "Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!" demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden ALLAH yolunda harcayın.

0 Değerli Yorumlarınız: