7 Şubat 2013 Perşembe

Ayetlerle Cehennemden Manzaralar
1) “...Elleri boyunlarına bağlı olarak onun cehennemin dar bir yerine atıldıkları vakit...”
Furkan 13

2) “Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün ‘Eyvah bize! Keşke Allah’a itaat etseydik, Rasule itaat etseydik.’ derler.”
Ahzab 66

3) “...İnkar edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir...”
Hac 19, Mü’min 72, Duhan 48

4) “...Bağırsakları parça parça eden kaynar su ve irin içecekler...”
Muhammed 15, İbrahim 16, 17, Sad 57, Vakıa 54, 55, 93, Nebe 25, Ğaşiye 5

5) “Hiç şüphesiz nezdimizde onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır.”
Müzzemmil 12, 13

6) “Orada bir serinlik ya da bir içecek tatmazlar.”
Nebe 24

7) “Onların üstlerinde ve altlarında ateşten tabakalar vardır...”
Zümer 16

8) “Şüphesiz zakkum ağacı günahkârların yemeğidir. O, karınlarında maden eriyiği gibi suyun kaynaması gibi kaynar.”
Duhan 43, 46, Vakıa 52, 56

9) “Karınlarının içindekiler ve derileri eritilir.”
Hac 20

10) “Bir de onlar için demir kamçılar vardır.”
Hac 21

11) “Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler...”
Hac 22

12) “Kuru dikenden başka yiyecekleri yoktur.”
Ğaşiye 6

13) “Ateş yüzlerini yakar; orada suratları çirkin ve gülünç bir halde bulunurlar.”
Mü’minun 104

14) “Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yokoluvermeyi isterler.”
Furkan 13

15) “...Orada yaşamak ve ölmek yoktur...”
Ta-Ha 74, İbrahim 17, Furkan 13, 14, Fatır 36, A’la 13

16) “...Onlar orada işitmezler.”
Enbiya 100

17) “O gün cehenneme ‘Doldun mu?’ deriz. O da’ Daha var mı?’ der.”
Kaf 30

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿