Cennete ve Cehenneme Girme Sebepleri, Cennetin, Cehennemin ve Dünyanın Yaratılış Sebebleri,Gunyet'üt Tâlibin'den


Bilesin ki..
Cehenneme girmenin başlıca sebebi: K ü f ü r d ü r ..
Orada azabın kat kat olması ve cehennemin dibini boylamanın sebebi ise.. yersiz ameller ve kötü huylardır.

Cennete girmenin başlıca sebebi ise: İ m a n d ı r..
Cennet nimetlerinin kat kat olması ve oranın yüksek dereceleri ise.. yararlı amellere ve güzel huylara bağlıdır.


Aziz Celil Allah cenneti yarattı; oradakilere sevap olması için, nimetlerle doldurdu..

Cehennemi yarattı. Oradakilere bir ceza olması için, içini afetlerle doldurdu.

Dünyayı da yarattı. Ancak dünyanın içini âfetlerle ve nimetlerle doldurdu. Ta ki dünyadakilere bir imtihan ve iptila ola...

Sonra Allah-ü Taâlâ halkı yarattı. Cenneti ve cehennemi de yarattı; ama halktan gizli olarak.. Onları halkına göstermedi..Dünyada bulunan nimetler ve afetler, âhiret nimetinin ve azabının birer örneğidirler. Oradakilerin bir tadımlığıdır..

Allah-ü Taâlâ, yeryüzünde kulları arasından sultanlar yarattı. Bunlara öyle bir saltanat verdiki: Kalpleri onunla ürperte.. o saltanat sebebi ile insanlara sahib olalar.

Sultanların bu durumu ise..  Yüce Allah'ın iradesine, mülkün sahibi olduğuna, emrinin ve muamelesinin geçerlin olduğuna bir örnektir.

Allah-ü Teâla, bütün bunların haberini, bize kadar indirdi. Dünyanında ahiretinde misâllerini anlattı.
Gücünü, iradesini, ihsanını, yaptığı işleri, bir bir anlattı.
Üstte anlatılanların hemen her birine misaller getirdi.
Ve.. bu manadan olarak, şöyle buyurdu:

   وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ
  
  - " Bu misalleri, insanlara getiriyoruz.Ama o misallere, ancak bilgin kimselerin aklı erer." Ankebût Suresi 43 ayet-i kerime)

Yüce Allah'ı bilen âlimler, onun katından gelen misalleri anlarlar.
Misal şu demeğe gelir:
- Gördüğün bir şeyin şekli ve sıfatı..Allah-ü Taâlâ, bu misalle görmediğin şeyi sana göstermek ister. Baş gözünle görmediğini, kalp gözünle sana göstermek diler. Böylece, baş gözünün göremediğini kalp gözün görür.

Bu misal iledir ki: Kalbin; kendisine anlatılan melekût haberini, iki cihanın değişik haberleini, sultanlar sultanı Yüce Allah'ın haberini akıl yolu ile anlar..

Dünyada ne kadar nimet, istek duyulan her ne şey var ise..bunların hemen hepsi:  Cennetteki nimetlerin birer örneği tadımlığıdır.

Örnekleri burada görülen bu nimetlerin dışında öyle nimetler vardır.ki; ne bir kulak duymuştur. Ne de, bir beşer kulunun kalbine onu hatırlatmak gelmiştir.

Bu üstün nimetlerin kullara isimleri söylenecek olsa.. o isimlerin bir yararını göremezler. Zira, onların nasıl olacağına akılları ermez..  Burada, onların bir benzerini görmeleri de mümkün değildir. Zira, dünyada onların bir benzeride yoktur.

Şöyle diyelim:
- Cennetin yüz derecesi vardır. Dünyada ise.. ancak o yüz derecenin ancak üç tanesi misal yollu anlatıldı..

Anlatılan o derece misalleri de: Altın, gümüş ve nurdur..
Bunların dışında kalan derecelere akıl ermez. Aklın,onlara idrâk edip kavraması da zordur.
Sonra..
Dünyada bulunan şiddet ve azap ise.. öbür âlemin şiddetine ve azabına birer örnektir.
Ancak, öbür âlemde çok çok şiddetler va azaplar vardır ki : Onlara akıl ermez.
Öbür âlemde, cehennem ehli için meydana gelecek azaplar; Yüce Allah'ın gazabından meydana gelir.
Cennet ehli için, orada zuhur edecek nimetler ise.. Yüce Allah'ın rahmetinden meydana gelir.

Allah'ın kullarından her kim, dünyasından mübah cinsibir şey alıp yer ise.. o yediği şeyin şükrünü de eda eder ise.. buradakinden daha ince ve daha değişik bir şekilde onun için cennete nimetler hazır olur..

Her kim, dünyada iken, kendisine mübah olmayan bir şeyi alıp yer ise.. cennete onun benzeri şeyleri nefsine haram etmiş olur.

Her kim, üstte anlatılanları yalan sayar ise.. onun için cennet ve onda bulunanlar kendisi için haram olur..

Kaynak: Gunyet'üt-Talibin 12. Bölüm -Takva
sayfa:463-464 (Esseyyid Abdulkadir Geylani Hz.)
Yazan: Emine Kaya 
 

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Blogger tarafından desteklenmektedir.