9 Nisan 2012 Pazartesi

Kureyş'ten bir batın yoktur ki Rasu-lullah'la bir akrabalığı bulunmasın

Ibn Abbas şöyle demiştir. Kureyş'ten bir batın yoktur ki Rasu-lullah'la bir akrabalığı bulunmasın. Bunun üzerine şu ayet-i kerime in­miştir:

"De ki: Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum." [1]

Yani aramızdaki akrabalık hukukuna riayet etmenizi istiyorum.

Kaynak
[1]Şura Suresi, 23. Hadisin kaynağı: Buharî, Sahih, kitabul-menakıb ve tefsin sure-tı'ş-Şura; Tirmizî, Sünen, tefsıru suretı'ş-Şura, V/377, Tırmizı hadis hakkında şöyle demiştir: hasen, sahih; Beyhakî, Delailu'n-Nubuvve, 1/175.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿