24 Nisan 2013 Çarşamba

Zikreden adamın,


                                 İ’lem eyyühe’l-aziz!
Zikreden adamın, feyz-i İlâhîyi celb eden muhtelif lâtifeleri vardır. Bir kısmı, kalb ve aklın şuuruna bağlıdır. Bir kısmı da şuursuz, yani şuurlara tâbi değildir.
 Min haysü lâ yeş’ur(farkına varılmadan) husûle gelir.
 Binaenaleyh, gaflet ile yapılan zikirler dahi feyizden hâli değildir.
Mesnevi-i Nuriye-- Risale-i Nur

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿