16 Nisan 2013 Salı

ÇAĞIMIZIN BELLİ BAŞLI BÜYÜK BİD'ATLERİ..!!!ÇAĞIMIZIN BELLİ BAŞLI BÜYÜK BİD'ATLERİ..!!!
GÜNÜMÜZÜN en tahripkâr, helak edici, yıkıcı, çökertici bid’atleri nelerdir? Açık olması için numaralı maddeler halinde arz ediyorum:

1. İtikatta Kur’ana, sünnete, icmaa aykırı, bozuk inançların ortaya çıkmasıdır.

2. Namazın yitirilmesidir.

3. Namaz kılanların, şer’î bir özürleri olmadığı halde münferiden (tek başına) kılmalarıdır.

4. Halkın, bilinmesi farz olan ilmihal bilgilerini bilmemesi ve öğrenmemesidir.

5. Yüksek binalar, meskenler inşa edilmesi ve bunların lüks ve israflı bir şekilde dayanıp, döşenip süslenmesidir.

6. Eline imkân geçirenlerin yeterli miktardan fazla yemek yiyip, semirmesi ve hastalanmasıdır.

7. İslam kadın ve kızlarının tesettürü terk etmeleridir. Bir kısım sözde tesettürlülerin de şer’î tesettüre değil şeytanî tesettüre bürünmeleridir.

8. Ümmet birliğinin yıkılmış, Müslümanların irili ufaklı, birbirinden kopuk, bağımsız binlerce hizbe, fırkaya, cemaate, gruba, sekte, İslamcılık cereyanına ayrılmış olmalarıdır.

9. Bütün mü’minlerin başında, kendisine biat ve itaat edilen bir Emîrin, bir İmam-ı Kebirin mevcut olmayışı; Müslümanların başıboş kalmış olmalarıdır.

10. İslam medreselerinin kapatılmış olması ve icazetli ulema ve fukaha yetişmemesidir.

11. Lüks, israf ve sefahatin (beyinsizliğin) akıl almaz boyutlara ulaşmış olmasıdır.

12. Şu Müslüman Türkiye’de her gün beş altı milyon ekmeğin çöpe atılmasıdır.

13. Faiz ve ribanın yaygın, yoğun ve genel hale gelmiş olması ve birtakım reformcu ve bid’atçi ilahiyatçıların faize fetva vermeleridir.

14. Mezhepsizlik ve fıkhın inkârıdır.

15. Telfik-i mezahiptir.

16. Peygamberimizin Sünnetinin ya tamamen inkâr edilmesi yahut hafife alınması (Bu bid’ati reformcular ve modernistler sergiliyor); hadislerin Avrupa ve feminizm norm ve standartlarına göre ayıklanması.

17. Müslümanların kılıkta, kıyafette, hayat tarzında, dünya telakkisinde gayrimüslimleri körü körüne taklit etmeleri, onlar sıçan deliğine girseler Müslümanların da peşlerinden girmeleri.

18. Müslümanların kanaat ve iktisada dikkat etmemeleri de zamanımızın büyük bid’atlerindendir.

19. Bazı mutaassıp militan ve holiganların Peygamberimize (Salât ve selam olsun ona) saldırılınca gereken tepkiyi göstermemeleri; kendi cemaat başlarına saldırılınca dehşetli tepki göstermeleri, yeri göğü birbirine katmaları.

20. Gerekenden fazla yemek yenmesi, gerekenden fazla uyumak, gerekenden fazla konuşulması da cağımızın büyük bid’atlerindendir.

Müslümanların içinde alim, fakih, ziyalı, arif, sorumlu olan şahsiyetlerin yukarıda sayılan ve sayılmayan bid’atlerle gerektiği kadar, yeterli şekilde mücadele etmeleri, Müslüman halkı uyarmaları, bilgilendirmeleri, aydınlatmaları gerekir. Bu vazifelerini yerine getirmezlerse ehl-i İslamın vebali ve günahı büyük ölçüde onların üzerine olacaktır.
Mehmet Şevket Eygi

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿