7 Temmuz 2011 Perşembe

İhsâ Ne Demektir

İhsâ Ne Demektir:


Bu kelimeye üç türlü ma'nâ verilmiştir: Saymak, ezberle­mek, ma'nâlarını şuurla anlamak. Şu halde ihsâ tahakkuk et­mek için bu doksan dokuz ismi hem ezberlemek, hem ma'nâlarını öğrenmek, hem de saymak gerektir. Yoksa bir papağan gi­bi sâdece ezber etmek veya saymak kâfi değildir. İnsan gibi şu­urlu bir mahlûka yaraşan da budur.
Bu doksan dokuz isme "İhsâ İsimleri" denir:
Burada dok­san dokuz adedinin söylenmesi hasr için değildir. Yâni Allahu teâlâ'nın ancak doksan dokuz ismi vardır. Bunlardan başka yoktur ma'nasına değildir. Belki yalnız ihsâ isimlerini bildir­mek içindir. Yoksa Kur'ân'da Allâh'u teâlâ'nın bunlardan başka isimleri de gelmiştir. Allah, nice has kullarına nice ad­larını bildirmiştir. Sonra hiç bir mahlûkuna bildirmediği ad­ları da vardır. Meselâ denir ki:
"İnne li fülânin elfe dinarın eaddehâ li's-Sadaka" yâni, "Filancanın bin lirası vardır ki, hayır için hazırla­mıştır." demektir. Acaba bu sözden o adamın bin liradan baş­ka parası olmadığı mı anlaşılıyor? Tabiî ki, hayır. İşte bu da
öyle.. [20]
[20] Ali Osman Tatlısu, Esmaü’l-Hüsna Şerhi, Başak Yayınları: 14.


Selamünaleyküm,
Mesele saymak değil hayatına geçirebilmek, varmısın hayatına geçirmeye...Kimsenin dedikodusunu yapmamaya, zanda bulunmamaya ki zannın çoğu kötüdür..
Varmısın tadili erkan namaz kılmaya..
Her zamankinden erken yatıpta bu gece teheccüdde biraz daha fazla esma çekmeye, değişik ibadetler denemeye..
Dilinde, elinde, nefsi arzularda perhiz yok...
Sen bu işi unut...
İstediğin kadar say papağan gibi 
Ancak yüze dost sevgili bulursun yanında kendin gibi... 

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿