13 Temmuz 2011 Çarşamba

PEYGAMBERİMİZİN Mİ'RÂCI'NIN MUKADDİMESİ OLUP NÜBÜVVETTEN ÖNCE MELEKLERLE KÂ'BE'DE MÜLÂKÂTI


Enes b. Mâlik Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in Mi'râc gecesi Mescid-i Harâm'dan (Beyt-i Makdis'e) sefer ettiğine dâir haberin mukaddimâtını şöyle hikâye ettiği rivâyet olunmuştur: 
Resûlullah'a vahyolunmazdan ve Nübüvvet gelmezden iki sene önce bir gece o, Kâ'be mescidinde Hamza ile Ca'fer'in arasında uyurken yanına üç Melek geldi. Bunlardan birincisi öbirisine: 
- O (Muhammed) hangisidir? diye sordu. 
O da: 
- Ortadaki, o, bunların hayırlısıdır, diye cevap verdi. 
En sondaki (üçüncü) Melek de: 
- Haydi hayırlısını alınız! dedi. 
Ve Mi'râc kıssasının mukaddimâtı bundan ibâret bulundu. Bu gece başka bir şey vuku' bulmadı. Bu sûretle Resûlullah uyurla uyanık arasında kalbinin görmesi hâlinde bu melekleri -başka bir gece gelmelerine kadar- bir daha görmemiştir. Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in iki gözü uyurdu: fakat kalbi uyum azdı. Başka Peygamberler de hep böyledir: gözleri uyur da gönülleri uyumaz. Bunun üzerine Cibrîl mîâdı geldiğinde Resûlullah'ı alarak geri dönmüş sonra Resûlullah ile semâya çıkmıştır. 1464

SAHÎH-İ BUHÂRÎ MUHTASARI TECRİD-İ SARİH TERCEMESİ

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿