26 Ocak 2012 Perşembe

Allahü Teala'nın Güzel İsimleri


Cihan mülkünü Âdem'in nesli dizisiyle zînetlendiren, onlara peygamberler gönderen, Kitap indiren yüce Allah Kerîm kitabında buyuruyor ki:

“Allah o (Allah) dır ki kendisinden başka hiçbir İlâh yoktur. En güzel isimler O'nundur.” [8]

Ay yüzlü mânâ kahramanı Ebû Hüreyre (r.a.)'den nakil: Resûlüllah (s.a.v) buyurdular ki:

“Şüphesiz ki, Allahü Teâlâ'ya mahsus doksan dokuz isim vardır. Her kim bu (güzel) isimleri ihsâ eder (sayar, ezberler ve dilinin tesbihi haline getirirse) Cennete gi­rer.” [9]

Evet. Âlemde herkes cenneti ister, fakat herkes cennete götürecek yolları bilemez. Kişi kendisine bir rehber edinmeden yola düşerse menzile varamaz.Gittiğin yol olmalı, nebî ve ermiş yolu,

Peygamber-i Âlîşan sana göstermiş yolu!..İşte nebiler sultanının bize tâlim buyurduğu güzel isimler:

Allah'ımızın bu mübarek isimlerine “İhsâ isimleri” de­nir. Bu isimleri hem ezberlemek, hem mânâlarını öğrenmek, hem saymak ve hem de dilin teshi hâline getirmek gerekir. Bu doksan dokuz isim dillerin virdi olunca, diller tatlanacak, gönül kapıları açılacak ve kalblere ma'rifet nurları akacaktır.

Cenâb-ı Hakk'ın sadece 99 ismi vardır denemez.

İhsâ isimlerini bildirmek için böyle denmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın bunlardan başka isimleri de zikre­dilmiştir. Yine başka rivayetlerde başka başka isimler de mevcuttur. Bizim bilmediğimiz, ancak Allahü Teâlâ'nın bildiği nice mübarek isimler vardır.

Yine Cebrail (a.s.)'in Nebiyy-i Muhterem (s.a.v.) Efendimize vahy ile getirdiği ve “Zırhını çıkar, bunu oku”  ediği Cevşenü'l-Kebir'de yüzlerce isim bulunmaktadır. Bunun zayıf bir rivayet olduğunu söyleyenler var ise de, orada zikredilen isimle­rin bir nicesi zaten Kur'an-ı Kerim'de de mevcut.   

Bir mübarek âyette Allah (Azze ve Celle) şöyle buyur­maktadır:

“(Habibim) De ki: “İster Allah dîye duâ edin; ister Rahman deyin. Hangisini deseniz, en güzel isimler hep O'nundur.” [10]

O güzel ve mübarek isimler zikredilince manevî kazanç da ona göredir. Kur'an-ı Kerim'de binlerce âyet var. Ama içinde Allah'ın güzel isimleri bulunan âyetleri oku­mak fazilet bakımından çok çok ileridedir. Hatta İhlâs sûresini üç defa okumak, Kur'an'ı hatmetmeye denk tutul­muştur. Neden öyledir? Çünkü o sûrede Allahü Teâlâ'nın güzel isimleri ve yüce sıfatları zikredilmekte; O'nun hiçbir şeye denk olmadığı, bir ve tek olduğu, O'nun künhüne erişilmesinin imkânsızlığı dile getirilmektedir.

Yine Kur'an-ı Kerim'in “Haşr” sûresinin son üç âyetini okumak mükâfat bakımından bulunmaz bir devlettir. Nihayetsiz olan mülkün seyyidi ve Kevser Havuzu'nun sa­hibi Cenâb-ı Peygamber (s.a.v.) buyuruyorlar ki:

“Kim sabahladığında üç kere (Eûzü biIlâhi's-Semî'ıl alîmi mine'ş-şeytânirracîm) diyerek Haşir sûresinin son üç âyetini okursa, Allah, ona akşama kadar yetmiş bin meleği (istiğfar etmek üzere) müvekkel kılar. O günde ölecek olursa, şehîd olarak ölür. Kim bu âyetleri gece okursa, aynı mertebe kendisine verilir.” [11]

İleride sırası geldiğinde tekrar izah edilecektir.[12]
KAYNAK
[8] Tâhâ: 20/8.

[9] Tirmizî, İbn Hibbarı ve Hâkim.

[10] İsra: 17/110.

[11] Tirmizî.

[12] Mustafa Necati Bursalı, Esma-i Hüsna Şerhi, Erhan Yayınları: 20-25.


❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿