4 Ocak 2012 Çarşamba

Allah (c.c)

 

1- ALLAH


Güneş, yedi renkten meydana gelir. Tek renk halinde görünür. Ama tabiatta milyonlarca renk cümbüşüne dönüşür. “Allah” ismi, bütün “el-Esmâ-ül-hüsnâ'sının manasını kendinde toplayan bir isimdir. Altı milyar in­san, Allah'a inanır. Ancak Allah'ın isimleri, sıfatları ve fiillerinde herkes kendi ufku kadar Allah'a sınır çizer.
Biz ise, aklımızla Allah'a sınır çizmek, tarif etmek yerine, Rabbimiz Kur'anın'da kendini bize nasıl tarif etmişse öyle inanırız. Bizim imanımızın daha sağlam ol­duğunu söylememiz bundan kaynaklanmaktadır.
“Rahman, Rahim, Gaffar, Kahhâr isimleri Allah'ın gü­zel isimlerindendir” diyoruz da “Allah ismi, Rahman’ın isimlerindendir” demiyoruz. Bu da gösteriyor ki, bütün güzel isimlerin ma'nası “Allah” ismi içinde toplanmıştır. Onun için K. Kerim'de, “Allah” ismi 2697 defa tekrarlanmıştır.   Diğerleri bir veya birkaç defa tekrarlanmışlar.
Şerhini yaptığımız Tirmizi hadisinde geçen “el-Esma-ül-Hüsna” Kur'an-ı Kerim'de 3787 defa tekrarlanmakta.
Kur'an'da geçip de Tirmizi hadisinde geçmeyen “el-Esma-ül-Hüsna'da” 1055 defa tekrarlanmaktadır.
Rabbimizi işaret eden, O, Ona, Onu, Ondan, Sen, Seni, Sana, Senden, Senin için zamirleri bu sayıya dahil değildir.
Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir mü’min zamirler hariç el-Esma-ül-hüsna ile Rabbini 4842 defa zikretmekte. Kur'an'da Firavun'un adı 74 defa geçmekte.
Biz de tebliğimizi yaparken 4842 defa Rabbimizi, Onun kitabını tanıtacağız, Rasulünün yolunu gösterece­ğiz. Bu arada kendini ilah yerine koyanları ve onun ar­dından gidenleri 74 defa uyaracağız.
Kısaca Allah'ı anlatacağız, Şeytanı değil.
Kelam sıfatının “Kün=ol” emriyle, kainat yaratılmış­tır. El-esmâ-ül-hüsnâ'sıyla varlığa tecelli etmiştir. Güneşin aynada göründüğü gibi tecelli etmiştir. Hz. Ali (r.a): “Nereye baksam Allah'ın san'atını, kudretini, ilmini görürüm” diyor.
Rabbimiz: “Allah'ın nimetlerini hatırlayın ve yeryü­zünde karışıklık çıkararak bozgunculuk yapmayın” buyurur.[16]
Bir haftalık çocuğunuzu, nasıl, dikkat ederek, hiçbir tarafını incitmeden severseniz, çiçekli bir bahçede dolaşırken çiçekleri ezmeden gezerseniz, yeryüzünü dolaşırken de “Bu dağlar, bu taşlar, bu kuşlar, bu denizler, bu yıldızlar, bu çiçekler, bu böcekler Allah'ındır” diye­rek dikkat edeceksiniz.
Sevdiklerinizin çocuklarını, çiçeklerini korursunuz. Rabbiniz ise, sizin bütün sevdiklerinizi yaratandır. Kainat dediğimiz “Evren” Rabbimizin mülküdür. Allah'a iman eden O'nun mülkünü korur. Şirkle, isyanla, inkârla, israfla o mülkü kirletmez.
Çatık kaşlı, asık suratlı, cimri bir zenginin köşkünün bahçesinde kahve içen Neyzen Tevfik, ağzına gelen balgamı atmak için sağına bakar gül var, soluna bakar süm­bül var, önü ardı her taraf çiçek. Tükürecek yer bulama­yınca ev sahibinin yüzüne tükürmüş ve “Daha uygun yer bulamadım” demiş.
Yunus'un “Sordum sarı çiçeğe” ilahisinde söylediği çiçeklerin “Allah” diyerek açtığını, derelerin “Allah” di­yerek aktığını, rüzgarların “Allah” diyerek estiğini dü­şünen insan, havayı kokuşturamaz, dereyi kirletemez.
İşte Rabbimizin, Kur'an'ın'da birinci derecede iman üzerinde durması bundandır. Günümüzde paraya tapan­lar, para putunu kasasında tutmak için “İktisad” adı al­tında sanayi artıklarını temizlemeye yanaşmayıp, para putunu çevreyi korumak için harcayamadığından denizdeki balıkları, havadaki kuşları, dağlardaki ağaçları ku­ruttular.
Halk uyanmadan, kendileri ucuz paralarla “çevreci dernekleri” kurdurup halkın gözlerini başka yerlere çek­meye çalışıyorlar. Allah'a iman eden herkes Allah'ın mülkünü korumakla görevlidir.
Allah'ımız yalnız Müslümanların Allah'ı değildir. Bütün alemlerin Rabbidir.
Her gün namazımızda kırk defa bunu tekrarlıyoruz. Evrensel dinin mü’minleriyiz. Alemlere rahmet olan peygamberin rahmet ümmetiyiz. Avrupa birliğindekiler, Amerika'dakiler, Afrika, Japonya ve tüm dünyadakiler, aynı güneşte ısınırlar, aynı Allah'ın kullarıdırlar. Hz. Adem'in çocuklarıdırlar.
Efendimiz: “Allah yeryüzünü bana dürdü/topladı, doğusunu da, batısını da gördüm. Bana dürülen o yerlere, yeryüzünün doğusuna da, batısına da ümme­tim sahip olacaktır” buyurmuş.[17]
Alemlerin Rabbi Allah'a ve alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammede (s.a.v.) iman edenlere yeni ufuklar açılıyor. Hayırlı olsun. [18]

kaynak

[16] A'raf: 7/74.
[17] Müslim fiten bab 5, Hadis 2889, Ebu Davud fiten 1 hadis 4252, Tirmizi fiten Hadis 2203, İbni Mace fiten hadis 3952.
[18] Mahmut Toptaş, el- Esmaü’l-Husnâ Şerhi, Cantaş Yayınları, İstanbul, Aralık 2000: 24-27.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿