11 Ağustos 2011 Perşembe

Bayındır Devleti ( Akkoyunlu hükümeti)

Bayındır Devleti Bu hükümete Akkoyunlu hükümeti denir. Yedi-sekiz asır evvel Türkistan İran, Irak ve Anadolu tarafları­na hicret ederek gelen Türkmen beylerindendir. Bunlarla be­raber Karakoyunlu adıyla bir aşiretin daha hicret etmiş oldu­ğu, bunların Erzincan ve Sivas taraflarına gittikleri halde, Akkoyunlular, Diyanbekir taraflarında hükümet kurmuşlardı. İlk reisleri Alaaddin Türkrnanî isimli tanınmış Durali Bey'dir. Vefatinda oğlu Fahreddin Kutluğ, ondan sonra bunun oğlu Karabolük Osman, sonra Hamza ve Cihangir bin Ali hükümet etmiş ve Cihangir'in zamanında Uzun Hasan çıkmıştır.  Bu sülaleden Ahmed Mirza Yıldırım Bayezid'e iltica eylemişti.
Bu hükümet daha sonra İran Şahı İsmail Safevi tarafından mahv edilmiştir. Uzun Hasan vakaları Osmanlı tarihinde önemli olaylardır.
Bu vakalardan biraz sonra Timur, Anadolu'yu baştan başa çiğneyip harabe haline getirip, merkezi idaresi olan Semerkand'a çekildi. Bunun üzerine; Tokat, Sivas, Amasya ile Ka­radeniz arasında bulunan bölge, Mehmed Çelebi'ye itaat etti. Şehzadelerden İsa Çelebi de, bu aralık ortaya çıkarak, Bursa'da tahta cülus etti. Görülüyorkİ, Sultan Bayezid'in üç oğlu ayrı ayrı bölgelerde hükümet etmeğe başlamışlardır.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿