23 Ağustos 2011 Salı

Yahudiler Peygamberimizin Geleceğini Hem müjdelediler Hem de kabul etmediler...

21) İbn Ebi Nemle şöyle demiştir: 
-Benu Kureyza yahudileri, Resulullah'm adını kitaplarında okuyorlar, çocuklara vasfını, adını, hicret edeceği yerin Medine olduğunu bildiriyorlardı. O ortaya çıkınca hased edip kabul etmediler. [28]

22) Ebu Said El-Hudrî şöyle rivayet eder: 
-Ebu Malik Ibn Sinan'ın şöyle dediğini duydum: 
-Bir gün aralarında konuşmak için Abdül Eşhel oğullarına geldim, o sırada biz savaşı kesmiştik. Yahudi Yuşa'nın şöyle dediğini duydum:
-Harem'den çıkacak, adına Ahmed denilen bir peygamberin gel­mesi yaklaştı.
Halife îbn Salebe El-Eşheli, onunla alay ederek:
- Sıfatı (özellikleri) nelerdir? dedi. 
Yuşa:
- Boyu ne uzun ne de kısa olan, gözlerinde kırmızılık olan, semle giyip, eşeğe binen bir adam. Burası da (Medine) onun hicret yeridir, dedi.
Ebu Said:
"O gün Yuşa'nın söylediklerinden dehşete kapılmış bir halde kav­mim Hudre oğullarına döndüm."
Bizden birisinin: Bunu sadece Yuşa mı söylüyor?! Yesrib'teki bütün yahudiler söylüyorlar, dediğini duydum.
Ebu Malik îbn Sinan: Kureyza oğullarına kadar gittim. Hepsi de bunu kabul edip aralarında peygamberin (s.a.v.) durumunu görüştüler.
Ez-Zubeyir ibn Bata şöyle demiştir: 
-Sadece bir peygamberin çık­masından dolayı doğan kırmızı yıldız doğmuştur. Artık Ahmed'den baş­kası kalmadı. Burası onun hicret yeridir.
Ebu Said- Resulu1lah (s.a.v.) Medine'ye gelince, babam ona, bu haberi anlattı. Resuluilah (s.a.v.) bunun üzerine: 
-"Ez-Zübeyir ve yahudilerin reisi olan akrabaları müslüman olsalardı,.bütün yahudiler müslüman olurlardı. Ancak onlar, ez-Zübeyir'e tabi olmuşlardır buyurdu.[29]

Muhammed İbn Mesleme şöyle demiştir: 
-Abdül Eşhel oğulları arasında bir tek yahudi vardı, onun adı da Yuşa idi. Çocukken onun şöyle dediğini duydum. 
-Size bu beytin yanından gönderilecek bir peygamberin gelmesi yaklaşmıştır. Sonra eliyle Beytullah'a işaret ederek: Kim ona yetişirse, onu tasdik etsin. Nihayet, Resulullah (s.a.v.) gönderildi. Ve biz O (Yuşa) aramızda iken müslüman olduk. Yuşa hasedinden ve düşman­lığından müslüman olmadı.

Kaynak
[28] Ebu Nuaym, Delailu'n-Nübuvve, 1/18, no: 40
[29] Ebu Nuaym, Delailü'n-Nübuvve, 1/18; İbn Kesir, el- Bidaye ve'n-Nihaye, U/297

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿