23 Ağustos 2011 Salı

Sahur İle Sabah Namazı Arasında Ne Kadar Zaman Vardır?

Bir kaç kaynaktan da araştırdım alttaki bilgi sahih-i Buhari'den Sunen-i Darimi'de de var... 

30-.......Enes ibn Mâlik'ten; o da Zeyd ibn Sâbit(R)'den. Zeyd
ibn Sabit şöyle demiştir: Biz Peygamber(Sav)'in beraberinde sahur ye­meği yedik. Sonra Peygamber (sabah) namazına kalktı. Enes dedi ki: Ben de Zeyd'e:
— Sabah ezanı ile sahur arasında ne kadar zaman bulundu? di­ye sordum.
Zeyd:
—  Elli âyet (okuyacak) kadar, diye cevâb verdi [44].

 

kaynak

[44] Hadîs, iki yüksek sahâbîden geldiği için kuvvet ve sıhhatçe müstesna bir vasfı .     hâizdir. İki sahâbînin biri diğerinden rivayet etmiştir. Bu hadîs Namaz Vakitle­ri Kitâbı'nda "Sabah namazının vakti bâbı"nda da geçmişti.
Bu hadîsten sabah namazının erken ikaame edildiği ve sahurun fecrin tulû-una yakın zamana kadar geri bırakıldığı anlaşılır. Elli âyet okuyacak zaman mik-dârı dört-beş dakîka olarak takdir edilmiştir ki, bir abdest alacak zamandır.
İmsâktan onsekiz dakîka sonra fecri sâdık tulu' etmiş bulunacağından, sabâh namazının ilk vakti girmiş olur ve sabah namazını kılmak sahîh olur. Fakat Hanefiler'e göre efdal olan elli dakîka kadar bir zaman geçmelidir. (Tecrîd Ter., VI, 321).

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿