26 Ağustos 2013 Pazartesi

26 AĞUSTOS 1071 MALAZGİRT MUHAREBESİ.SULTAN ALPARSLAN VE ASKERLERİNİ UNUTMUYORUZ. MEKANLARI CENNET OLSUN.
hilmi kemal
MODERATÖRTartışma - 15:45


26 AĞUSTOS 1071 MALAZGİRT MUHAREBESİ.SULTAN ALPARSLAN VE ASKERLERİNİ UNUTMUYORUZ. MEKANLARI CENNET OLSUN.

"Allah katında en aziz kişi intikam almaya gücü yettiği halde affedendir."
[ Hadis-i Şerif ]

Beyaz bir elbise giyinmiş olan savaş meydanında Cuma namazı sırasında Sultan Alparslan da ordusuna şöyle seslenmekteydi:

“Biz ne kadar az olursak olalım, onlar (Bizanslılar) ne kadar çok olursa olsunlar, bütün Müslümanların minberde bizim için dua ettikleri şu saatte kendimi düşman üzerine atmak istiyorum.

Ya muzaffer olur, gayeme ulaşırım; ya şehit olarak Cennet’e giderim.

Sizlerden beni takip etmeyi tercih edenler takip etsin. Ayrılmayı tercih edenler gitsinler. Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zîrâ bugün ben de ancak sizlerden biriyim, sizlerle birlikte savaşan gaziyim.

Beni takip edenler ve nefislerini Yüce Allah’a adayanlardan şehit olanlar Cennet’e, sağ kalanlar ise ganimete kavuşacaklardır. Ayrılanları Âhiret’te ateş; dünyada da alçaklık beklemektedir.

Ya Rabbi! Sen’i kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve Sen’in uğrunda cihad ediyorum. Ey Allah’ım! Niyetim hâlistir, bana yardım et, sözlerimde hilâf varsa beni kahret!”

Savaşı seviyorum, çünkü sonunda zafer var.

Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır.

Düşman Türklerin üzerine gelirken, komutanlardan biri Alparslan’a şöyle der;- Efendim yaklaşık 200.000 kişilik ordu şuanda üstümüze doğru geliyor.-Bizde onlara doğru gidiyoruz demiştir.Büyük komutan Alparslan’ın üstün savaş taktiği, askerin cesaret ve kahramanlığı, imanlarındaki sağlamlık ve Allah huzurundaki samimiyetleri sayesinde elli dört bin kişilik Türk ordusu, kendisinden kat kat fazla olan Bizans ordusunu kesin bir yenilgiye uğrattı ve büyük bir zafer kazandı. İmparator Romen Diyojen esir alındı ve savaşın galibi Alparslan’ın huzuruna çıkarıldı.

Sultan Alparslan, huzuruna getirilen imparatoru affetti. Muzaffer padişah esir imparatorun ellerini çözdürdü ve yanına oturttu. Ona misafiriymiş gibi davrandı. Sohbet esnasında imparatora sordu:

“Ey Rum Kayzeri! Ben senin eline esir düşmüş olsaydım, bana nasıl muamele ederdin?

” Diyojen: “Öldürtürdüm!” cevabını verdi.

Alparslan: “Benim size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?” diye sordu.

“Ya öldürtürsünüz yahut İslâm memleketlerinde bir esir gibi dolaştırır, süründürürsünüz.

Mümkün görmüyorum; ama belki de, affedersiniz!” dedi.

Alparslan, yenilgiye uğramış bir insanı daha da küçük düşürmek istemedi ve “Allah’a, muzaffer olursam sana iyi muamele yapacağımı ahdetmiştim.

Allah iyilik düşünenlerin arzularını yapar. Bu sebeple benden göreceğiniz muamele bu üçüncüsünden başkası olmayacaktır.” diyerek büyüklüğünü ve asaletini gösterdi, Bizans imparatorunu affetti.

"Allah katında en aziz kişi intikam almaya gücü yettiği halde affedendir."
[ Hadis-i Şerif ]

Malazgirt Savaşı’nın yapıldığı Cuma gününde okunmasını emrettiği duanın bazı kısımları şöyledir:

“Allahım, İslâm sancağını yükselt ve ona yardım et! Başını ezmek ve kökünü kazımak suretiyle müşrikliği hezimete uğrat. Senin yolunda canlarını feda eden, sana tabi olma hususunda kanlarını akıtan senin yolunun mücahitlerini kuvvetlendir. Yurtları güvenlik ve zaferle dolduran yardımlarından mahrum etme. Müminlerin Emiri’nin delili olan Sultan Alparslan’ı senden dilediği yardımdan mahrum bırakma.”

“Onun kâfirler karşısındaki bu günü yarınına da yetsin. Ordularını meleklerinle destekle. Niyet ve azmini hayır ve başarıyla sonuçlandır. Çünkü o senin rızan için rahatını terk etti. Malı ve canıyla senin emirlerine uymak için senin yoluna düştü”.

“Ey müslümanlar, doğru bir niyet, dürüst bir azim ve Allah’tan korkan temiz kalplerle ve ihlâs bahçesinden kısmet alan bir inançla Alparslan için Allah’a yalvarıp yakarınız. Çünkü eksiklerden münezzeh olan yüce Allah kitabında şöyle buyuruyor: “De ki: Dualarınız olmasa Rabbim size ne diye kıymet versin?”

“Allahım, onun bütün güçlüklerini kolaylaştır ve müşrikliğe onun önünde boyun eğdir.”

DERLEMEDİR...

KAYNAK...
http://www.mescere.net/kitaplik/Semerkand/138_13_EhliSunnetinBuyukSavasiMalazgirt.htm
http://binbirdamla.com/tasavvuf/semerkant-yazlar/310-ehl-i-suennetin-bueyuek-sava-malazgirt.pdf
http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/malazgirt-meydan-savasi-ve-alparslan.html
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alp_Arslan

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿