18 Şubat 2011 Cuma

HİCRİ AYLAR VE İBADETLERİ

Hicri Aylar

1-Muharrem

  • Hicri takvime göre yılın 1. ayı
  • 1 Muharrem - Hicri yılbaşı
  • 10 Muharrem - Aşure Günü
Muharrem arapça bir kelime olup, kelime kökü itibariyle "haram"dan türemiştir. sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar İslam öncesi dönemde (cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, arabi ilk ay olan "muharrem" ayında bir birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınırlarmış.Kaynakwh webhatti.com: Hicri Aylar

2-SEFER

3-Rebiülevvel

Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayı
İslam peygamberi Muhammed 12 Rebiüevvel 571 yılında doğmuştur.

4-Rebiülahir

5-Cemaziyelevvel

6-Cemaziyelahir

7-Recep

Hicri takvime göre yılın 7. ayı

  • Recep 1 Üç ayların başlangıcı
8-Şaban

9-Ramazan

Ramazan veya Ramazan ayı (Arapça: رمضان), Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayı. İslamiyet'te Ramazan, oruç tutma ayıdır ve kutsal kabul edilir.Kaynakwh webhatti.com: Hicri Aylar
10-Şevval

  • Şevval 1 Ramazan Bayramı'nın ilk günü.
  • Şevval 3 Ramazan Bayramı'nın son günü.

11-Zilkade

12-Zilhicce

Hicri takvimnin on ikinci ayıdır. İslam dininin gereklerinden olan Hac ibadetinin yapıldığı aydır. Ayrıca hac ibadetinin de bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti de bu ayda yapılır.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿