22 Mart 2012 Perşembe

Çocuğun Cinsiyetini Tesbit

Çocuğun Cinsiyetini Tesbit!


Anne karnındaki bebek, "amniyon sıvısı" denen bir su için­de bulunmakta, göbeğinden beslenerek büyümektedir. Bu saf­hada, ilmi bazı usullerle çocuğun cinsiyetini öğrenmek müm­kündür.

Bu metodlardan en çok kullanılanları, ultrasonografi ve bebeğın içinde bulunduğu sudan 20 cm alınarak hücrelerin ince­lenmesi metodlandır.


Ultrasonografi, bizim işittiğimizden daha yüksek ses dalga­larıyla çalışır. Bu ses dalgaları, bir maddeden geçirilerek bebe­ğin görüntüsü elde edilir. Ekrandaki uzuvların incelenmesiyle de, bebeğin cinsiyeti tayin edilir.

Bebeğin vücudundan, bulunduğu amniyon sıvısı içine hüc­reler dökülür. İkinci metodda, bu sıvıdan 20 cm3 alınır. Boyana­rak, mikroskop altında incelenir. Ceninin cinsiyeti, bu suretle öğrenilir. Bu muamele, çocuğun cinsiyetini % 80-90 ihtimalle doğru olarak tesbit eder.[74]Kur'ân'ın Beyanı


Kur'ân-ı Kerîm'de, Lokman Sûresi'nin sonunda; "....Rahim­lerde olanı (ancak Allah) bilir..." buyrulmaktadır. Halbuki bu­gün yukarıda beyan ettiğimiz gibi, çocuğun cinsiyeti tesbit edi­lebiliyor. O halde bu âyeti nasıl anlayacağız?

Hemen ifade edelim ki, âyette "rahimlerde olan"dan bahse­dilmekte, sadece erkeklik dişilik diye bir had konulmamaktadır.

Bu ifadeyle; anne karnındaki bebeğin özel kabiliyetleri, gelecekte alacağı şekil, siması, duyguları gibi bütün hususlar kasdedilmektedir.

Doğacak bebek, acaba çok kabiliyetli birisi mi olacak? Akıl, hafıza gibi uzuvlar yönünden durumu ne olacak? Yine, bütün diğer insanlardan farklı olacağını bildiğimiz yüzü nasıl olacak.

Bu ve bunlara benzer birçok şeyi, biz bilemiyoruz. Ama, Al­lah (c.c.) bunların hepsini biliyor. Hem de, daha bilmediğimiz ve bilemeyeceğimiz pek çok şeyle beraber...

Âyette, bu ve bunlar gibi birçok keyfiyet kasdedilmektedir. Böyle olunca, doğacak çocuğun belli bir safhada cinsiyetini bilsek bile, yine de onun hakkında bilmediğimiz o kadar çok şey olacak ki... Hatta bunların büyük bir kısmını, bebek dünyaya geldikten sonra da bilememeye devam edeceğiz. Kaldı ki cinsi­yet tesbit işlemi de, en erken cenin dört aylıkken mümkün ola­bilmektedir...

Bildiklerimiz, bilmediklerimizin yanında, Okyanustan ancak bir damla desek yeridir...[75]
kaynak
[74] Doç. Dr. Mehmet Gündüz, Merak Ettiklerimiz, Cihan Yayınları, İstanbul 1998: 79.

[75] Doç. Dr. Mehmet Gündüz, Merak Ettiklerimiz, Cihan Yayınları, İstanbul 1998: 79-80.


❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿