26 Mart 2012 Pazartesi

Kur’an’ı Kerim Hakkında Blgiler

Soru 6  : Kur’an’ı Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün için mevcut bulunan kemik parçası veya düz,
              yassı olan şeyler üzerine yazılırdı. Daha sonra tek bir kitap haline getirildi.
              İşte yüce kitabımızı ilk olarak kim zamanında ve nasıl Mushaf haline getirildi?
Cevap  : Hz. Ebu Bekir zamanında Zeyd b. Sabit tarafından Mushaf haline getirildi.
Soru 7  : Kur’an’ı Kerim insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen ve geniş şekilde
açıklayan,
              gerektiğinde yorumlayan eserlere ne ad verilir?
Cevap  : Tefsir denir.
Soru 8  : Tefsir yapan alime ne ad verilir?
Cevap  : Müfessir adı verilir.
Soru 9  : Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?
Cevap  : Tefsir çeşitleri ikidir;
               a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
               b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿