15 Mart 2012 Perşembe

Hilfu'l-Fudul Sözleşmesi

Hilfu'l-Fudul Sözleşmesi


Kureyş savaşçıları Ficar Savaşından döndükten sonra Mek­ke'de bazı sülalelerin ileri gelenleri birbirleriyle temas kurarak: "Ne yerli ne de yabancı bir kimsenin Mekke içinde haksızlığa uğ­ramasını görmek istemediklerini» böyle birşey meydana gelecek olursa, zulme uğrayanın yanında yer alıp mutlak surette hakkı­nın icrası yoluna gidecekleri konusunda bir görüşme yaptılar.

Bu görüşmede bulunan sülaleler arasında Benî Haşim Kabile­si de vardı. Kureyş'in ileri gelenlerinden biri olan Abdullah bin Ced'an'm evinde düzenlenen bu toplantıya Hz.Peygamber de ka­tıldı. İlahi elçilikle şereflendirildikten sonra Hz.Peygamber (sav) şöyle buyurmuşlardır:

"Ben amcalarımla birlikte Abdullah Bin Ced'an'ın evinde bir sözleşme toplantısına şahit oldum. Bu olay (tüm dünyadaki) de­ve yünlerine sahip olmaktan daha çok beni sevindirmiştir. İslam döneminde bile (o dejenere olmuş toplumun insanları tarafından böyle bir amaç için) davet edilecek olsam yine kabul ederim [35]

Kureyş Kabilesi arasında her toplantıda bu delikanlıdan söz edilmeye başlandı

Her yerde O'nun doğruluğu, güvenilirliği, güzel ahlakı ve sahip olduğu üstün vasıflarla O'nun bir lider olmaya, hatta daha büyük bir yer işgal etmeye layık bulunduğu sık sık konuşulur oldu. Halk arasında doğruluğu ve dürüstlüğü sebebiyle "Muhammed'ül-Emîn" ve "Es-Sadık" sıfatlarıyla tanındı. [36]
Kaynak
[35] İbni Hişam, tbni İshak'tan rivayet etmiştir: 1/133

[36] İbn-i Kesir, El-Bidaye tere, c. 2, s. 470

Mahmud Şakir, Hz. Âdem'den Bugüne İslam Tarihi, Kahraman Yayınları: 1/214-215.


❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿