24 Mart 2012 Cumartesi

O, ahlâkça insanların en güzeliydi. Çirkin konuşmaz, çirkin şeye özenmezdi.


Ebu Abdillah el-Cedeli şunu anlattı: Aişe'ye:
-Rasulullah'ın (s.a.v.) ailesi arasındaki ahlâkı nasıldı? diye sordum.
 Aişe:
- O, ahlâkça insanların en güzeliydi. Çirkin konuşmaz, çirkin şeye özenmezdi. O, çarşı ve pazarlarda bağırıp çağırmazdı. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, affederdi, diye cevap verdi.(1)

 [1] Buharî, Sahih, VIII/55; Müslim, Sahih, kitabu'l-mesacid, bab: 48; kitabu'l-edeb, bab: 5; kitabu'l-fedail, bab: 13; İmam Ahmed, Musned, 111/212, 270, VI/236; Beyhakî, Süne-nu'l-Kubra, II/436, IH/66, V/203, IX/310; Beyhakî, Delailu'n-Nubuvve, 1/313; İbn Ebi Şeybe, VIII/322; İbn Sa'd, i/90.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿