24 Mart 2012 Cumartesi

Allah'ım! Devs'e hidayet ver! Onları getir

 Ebu Hureyre şöyle anlattı:

et-Tufeyl Ibn Amr ed-Devsî Rasulullah'a (s.a.v.) gelip:

-Devs kabilesi isyankâr davranarak iman etmekten çekinmiştir. Sen de onlara beddua et, dedi.

Rasulullah (s.a.v.) kıbleye dönüp ellerim kaldırdı. Bu arada ora­dakiler:

- Devs kabilesi helak oldu! dediler. Rasulullah (s.a.v.) ise:

- "Allah'ım! Devs'e hidayet ver! Onları getir" diye dua etti.
kaynaklar
 Buharı, Sahih, İV/54; V7250; VIII/105; Müslim, Sahih, kitabu fedaıli's-sahabe, 197; imam Ahmed, Musned, II/243, 448, 502; Beyhakî, Delaılu'n-Nubuvve, V/359, 362; Ebu Nuaym, DelaıluYı-Nubuvve, I/79; İbn Sa'd, Tabakat, İV/176; İbn Asakir, Tarih, VH/65, 66.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿