18 Mart 2012 Pazar

Hz. Peygamber ve Ashâbı Hakkındaki Ayetler:


Hz. Peygamber ve Ashâbı Hakkındaki Ayetler:


Ahzab: 33/40-45-46, Fetih: 48/8-9, Bakara: 2/119, Fâtır: 35/24, Sebe’: 34/28, Furkan: 25/56, Enbiyâ: 21/107, Sâf: 61/9, Nahl: 16/89, Bakara: 2/142, Talak: 65/10-11, Âl-i İmran: 3/164, Bakara: 2/151-152, Tevbe: 9/128, Âl-i İmran: 3/159, Tevbe: 9/40, Fetih: 48/29, A’raf: 7/157. [1]--------------------------------------------------------------------------------

[1] Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/19.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿