27 Mart 2012 Salı

Kur’an’ı Kerim Hakkında Blgiler

Soru 47: Kur’an’ı Kerim’e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı?
Cevap  : Yalnız Allah’a kulluk etmeleri için.

Soru 48: Kur’an’ı Kerim’de en yüce sure hangisidir?
Cevap  : Fatiha suresi.

Soru 49: Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı?
Cevap  : Hz. Ebu Bekir (r.a.).

Soru 50: Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?
Cevap  : Hz. Osman (r.a.).

Soru 51: Kitap, Furkan, Mushaf, Bürhan, Hablullah, Hablülmetin, Kelamullah, Zikr, Hüda, Nur,
              Şifa hangi kutsal kitabın isimleridir?
Cevap  : Kur’an’ı Kerim’in.

Soru 52: “Hepiniz topyekün Allah’ın ipine sarılın, ayrı ayrı olmayın”. Ayette geçen “Allah’ın ipi” tabirinden
kastedilen nedir?
Cevap  : Kur’an, Kur’an hükümleri, Mesajullah.

Soru 53: Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ı Kerim’i toplama komisyonunun
başkanı olan sahabe kimdir?
Cevap  : Hz. Zeyd bin Sabit.

Soru 54: Kur’an’ı Kerim’de din kelimesi hangi manada kullanılmıştır?
Cevap  : Ceza, mükafat, hüküm, hesap.

Soru 55: Fatiha suresinde sapanlar olarak nitelendirilenler kimlerdir?
Cevap  : Hıristiyanlar.

Soru 56: Hz. Ömer Rasülullah’ın arkasında namaz kılarken hangi ayet okunurken hiddete kapılarak
yüksek sesle    “Ben orada olsaydım, mutlaka Firavunun boynunu vururdum” demiştir?             
Cevap  : Naziat suresi.

Soru 57: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine Fussulet suresini okurken sarılıp etkilenen ve İslam’ı
kabul ederim  korkusuyla, eliyle Peygamber (s.a.v.)’in ağzını kapayarak; “Aramızdaki yakınlık adına rica
ederim,  daha okuma” diyen kişi kimdir?
Cevap  : Utbe b. Rabia.
 
Soru 58: Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle (hakkında ayet nazil
oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
Cevap  : Kab b. Malik.

Soru 59: İfk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir?
Cevap  : Nur suresi ayet 11 ve 12.

Soru 60: Bildiğiniz gibi Kur’an’ı Kerim 30 cüzden müteşekkildir. Her müslümanın yatarken okuması
tavsiye edilen  “Muavizeteyn” surelerinin isimleri nelerdir?
Cevap   : Felak ve Nas sureleri.

Soru 61: Peygamberimiz (s.a.v.)’in genellikle yatsı namazında okuduğu sure hangisidir?
Cevap  : Vettini suresi.

Soru 62: Peygamberimiz (s.a.v.)’in sıkıntı anında okuduğu sure hangisidir?
Cevap  : Elemneşrah suresi.

Soru 63: Peygamberimiz (s.a.v.) kıyamet günü cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir?
Cevap  : Muhammed suresi.

Soru 64: Kıyamet günü Allah (c.c.)’ın bizzat okuyacağı sure hangisidir?
Cevap  : Rahman suresi.

Soru 65: Ayeti kerimelerle iktidara yürüyüş ve gerçekleştirilmesi hangi surede ve kim örnek alınmıştır?             
Cevap  : Yusuf suresi ve Yusuf (a.s.) örnek alınmıştır.

Soru 66: Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir?
Cevap  : Maide suresi 5 ve 6.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿