22 Mart 2012 Perşembe

Ölünüzün başında Yasin'i okuyunİmam-ı Ahmed, İbn-i Ebi'd-Dünya ve Deylemî, Ebi'd-Derda (Radiyallahu anh)dan rivayet ettiklerine göre Resûlüllah (Sallallahü  Aleyhi ve Sellem) :                                                                   :;

«Ölünün başında Yasin-i Şerif okununca Allah Ona ölümü ko­laylaştırır.» diye buyurmuştur.

Ma'kil bin Yesar (Radiyailahu anh)'dan rivayet edildiğine göre Resûlüllah (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem) :                  
«Ölünüzün başında Yasin'i okuyun,» buyurmuştur.

 îbn-i Ebi Şeybe ve Mervizi, Câbir Bin Zeyd  Radiyllah  anh) den rivayet ettiklerine göre, şöyle demiştir:

ölüye okun

«Kişi ölüme yaklaştığı zaman başında Ra'd Sûresinin okunmasini müstehap görüyordular. Çünkü bu, Ondan zorlukları igiderir, Ruhunun alınmasını hafiflendirir ve halini kolaylaştırır.

Resûlüllah  (Sallallâhû Aleyhi ve Sellem)'in hayatında ölü ölü­me yaklaştığı saat içinde şöyle denilir idi:

«Yâ Rabbi filan oğlu falana mağfiret et. Yatacağı yeri hoş kıl, kabrini genişlendir. Ölümden sonra, ona rahat ver, onu peygam­berine kavuştur. Kendisine sahip ol, ruhunu sâlihlerin ruhları içine yükselt. İçinde, sağlık daimi olan, yorgunluk ve zafiyet bulunma­yan bir âlemde bizi birleştir,» denilir ve Resûlullah (Sallallâhû Aley­hi ve Sellem)'e salavât getirilirdi.

Ruhu alınıncaya kadar, bu şekil tekrar ediliyordu.

İbn-i Ebi Şeybe ve Mervizi, Şa'bi'den rivayet   ettikleri; şöyle demiştir:

Ensar Ölünün başında Bakara suresini okurlardı.»
İmam Celaleddin Es-Suyuti, Kabir Alemi

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿