16 Mart 2012 Cuma

Bir Meleğin Zeyd b. Harise’nin Yardımına Gelmesi

Bir Meleğin Zeyd b. Harise’nin Yardımına Gelmesi
      

- Kulağıma geldiğine göre Zeyd b. Harise Taif’te bir kişiden bir katır kiralamış Katır sahibi şu şartı ileri sürmüş:

“İstediğim yerde seni konaklandırırım!” Sonra katır sahibi Hz. Zeyd’i bir harabeye götürüp “in” demiş. Zeyd b. Harise inmiş ve orada bir sürü ceset görmüş. Katırın sahibi onu öldürmek isteyince

“Yakamı bırak da iki rekât namaz kılayım, sonra beni öldür” demiş. Adam da

‘Kıl namazını. Şu adamlar senden önce namaz kıldılar. Fakat namazları onlara hiçbir yarar sağlamadı” demiş. Namazı kıldıktan sonra beni öldürmek üzere geldi. O zaman

‘Ey erhamerrahimin” diye Allah’ı çağırdım.

“Sakın onu öldürme” diye bir ses işitti. Bu ses onu korkuttu. Bu sesin kimin olduğunu araştırmak için etrafa çıktı, baktı kimseyi göremedi. Beni öldürmek üzere gelince bir defa daha “ya erhamerrahimin” diye seslendim. Üç defa böyle oldu. Baktım ki bir süvari, elinde bir süngü ve onun başında ateşten bir parça olduğu halde geliyor. Süngüyle adamın karnına vurup arkasından çıkardı ve adam öldü. Süvari bana dönerek

“Sen birinci defa ‘Ya erhamerrahimin’ dediğinde ben birinci gök katındaydım. İkinci defa bunu söyleyince yeryüzüne en yakın olan semaya geldim. Üçüncü defa da bunu deyince sana geldim” dedi.[1]--------------------------------------------------------------------------------

[1] İbn Abdilber, İstiab, I/548 (Leys b. Sa’d’dan).

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 4/302.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿