15 Mart 2012 Perşembe

Sahabenin Çektiği Sıkıntılar

Hz. Huzeyfe’nin Bu Konudaki Sözleri
      

- Kûfe halkından bir kişi Huzeyfe b. Yeman’a

‘Ey Ebâ Abdillah! Siz Hz. Peygamber’i gördünüz; onun sohbetinde bulundunuz değil mi?’ diye sordu. Huzeyfe

‘Evet ey yeğenim!’ deyince o şahıs bu kez

‘Siz o sıralar ne yapıyordunuz?’ diye sordu. Hz. Huzeyfe de

‘Andolsun ki o zamanlar biz var kuvvetimizle çalışıyorduk!’ cevabını verdi. Bunun üzerine o kişi şunları söyledi:

‘Yemin olsun ki eğer biz Hz. Peygamber devrinde yaşamış olsaydık onun yaya olarak yürümesine izin vermez, onu omuzlarımızda götürürdük’ dedi. Hz. Huzeyfe buna şu karşılığı verdi:

‘Ey yeğenim! Allah’a and içerim ki biz Hz. Peygamber’le birlikte Hendek savaşında bulunduk. Bir taraftan korku ve soğuk, diğer taraftan ise acı ve susuzluk bizi çepeçevre kuşatmıştı.[1]--------------------------------------------------------------------------------

[1] İbn İshak (Muhammed b. Ka’b el-Kurazi’den); Müslim’in rivayetine göre Hz. Huzeyfe o şahsa ‘Demek o devirde yaşasaydın bunları yapacaktın öyle mi? Ahzap gününde Hz. Peygamber’le beraberdik. Çok şiddetli bir rüzgar esiyor ve müthiş bir de soğuk hüküm sürüyordu’ der ve o geceki olayları şöyle söyler; Hakim ve Beyhaki’nin rivayetinde ise Hz. Huzeyfe ‘Sakın o devirde yaşasaydık demeyiniz’ diyerek Ahzap gecesinde çekilen sıkıntıları anlatır.

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/256.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿