30 Mart 2012 Cuma

Hayırlı Cumalar


Enes şöyle dedi: Rasulullah (s.a.v.) şunu çok söylerdi:

-"Ey Mukallibe'l-kulub (kalpleri çeviren)! Kalbimi senin dininin ü-zerinde sabit kıl." Biz şöyle dedik:

-Ya Rasulellah! Biz sana ve senin getirdiğine inandık. Bizim hak­kımızda mı endişe ediyorsun? dedik.
Rasulullah (s.a.v.):

- "Evet. Kalpler Allah'ın parmaklarının ikisi arasındadır. Yüce Allah onları (dilediği yere) çevirir" buyurdu.

kaynak

İmam Ahmed, Musned, İV/82; İbn Hıbban, Sahih, 2419; Dulabî, el-Kuna ve'l-Esma, 11/91; İbn Asakir, Tarih, X/16; Tefsiru't-Taberİ, 111/125.

❀✿Google+ Followers❀✿

❀✿İzleyiciler❀✿

❀✿Popular Olanlar❀✿

❀✿Ziyaretçilerimiz❀✿


web stats Neler Okunmuş hangi sayfa Tıklanmış :) Flag Counter

❀✿Archive❀✿