Cuma Günü Namazı, Gunyet'üt Tâlibin'den nafile namazlarCuma Günü Namazı...

Hazret-i Hüseyin'in r.a. oğlu Ali babasından naklen anlattığına göre;dedesi Hazret-i Ali r.a şöyle demiştir:
_Resulullah S.A.efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim:
_"Cuma gününün tamamında namaz kılınabilir.
    Cuma günü, güneş doğup da bir mızrak boyu veya fazla yükseldikten sonra bir kimse kalkıp güzelce abdest aldıktan sonra; sevabını Allah'dan bekleyerek iki rekat kuşluk namazı kılar ise... Allah-ü Teala onun için iki yüz sevap yazar;ikiyüz de kötülüğü ondan siler.

  Bir kimse, aynı işleri yaptıktan sonra dört rekat namaz kılar ise.. Allah-ü Teala onun için cennette dört yüz derece yükseltir.
  Bir kimse, anlattığı gibi sekiz rekat namaz kılar ise... Allah-ü Teala onun cennetteki derecesini sekiz yüz derece yükseltir. Ve.. onun bütün günahlarını bağışlar.

 Bir kimse,aynı şekilde on iki rekat namaz kılar ise... Allah-ü Teala onun için bin iki yüz sevap yazar. Ve.. onun bin iki yüz kötülüğünü siler.Cennette dahi,onun bin iki yüz derecesini yükseltir."
Ebu Salih,Ebu Hureyre r.a. dayanarak Resulullah S.A. efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:
_"Bir kimse, cuma gününü sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar mescidde oturur;Yüce Allah'ı zikreder ise.. onun firdevs cennetinde yetmiş derecesi  yükselir.
Her derecesinin   arası, yarışa çıkan bir at hızı ile yetmişsenelik mesafedir.
 Bir kimse, cuma namazını cemaatle kılar ise.. Firdevs cennetinde onun için elli derece yükseltir. Her derecenin arası hızlı giden bir at yürüyüşü ile elli senelik mesafedir.
Bir kimse, cuma günü ikindi namazını cemaatlekılar ise..hepsi köle olan İsmail Peygamber soyundan seksen köle azad etmiş gibi sevap alır.
Bir kimse, cuma günü akşam namazını cemaatle kılar ise.. makbul bir hac ve makbul bir ömre sevabı alır."
Mücahid, İbn-i Abbas'a r.a dayanarak Resulullah S.A. efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

_"Bir kimse, cuma günü öğle ikindi arasında iki rekat namaz kılar ise.. Rabbini rüyada görmeden dünyadan çıkmaz.
Bu arada cennetteki yerini görür ve orası,kendisine gösterilir.
Bu namazın her rekatında aşağıda belirtilen sureler ve ayetler okunur.

Birinci rekatta:
a)Bir kere Fatiha Suresi.....
b)Bir kere Ayet'el-Kürsi.. (Bakara Suresi 255.ayettir.)
c)Yirmi beş kere Felak Suresi.. (113.suredir)
İkinci rekatta:   
a)Bir kere Fatiha Suresi..
b)Bir kere İhlas Suresi.. (112.suredir)
c)Yirmi bir kere Felak Suresi.. (113.suredir)
d)Elli bir kere : La havle ve la kuvvete illa billah. (Güç ve kuvvet ancak Allah'ındır.)"
Şöyle anlatıldı:
_Resulullah S.A. efendimizin huzuruna bir arap köylüsü çıktı ve şöyle dedi:
_Ya Resulullah,biz uzak köylerdeyiz.Şehire de  uzağız.Her cuma günü şehire gelmemiz de zor.Şimdi bana
öyle bir amel söyle ki:Cuma üzerine olsun;milletime döndüğüm zaman,kendilerine bildireyim.
Resulullah S.A. efendimiz şöyle buyurdu:
_"Ey Arabi, cuma günü, güneş yükseldikten sonra iki rekat namaz kıl. 

Bu namazın ilk rekatında:
a)Fatiha Suresini..
b)Felak Suresini......okursun
ikinci rekatta:
a)Fatiha Suresi..
b)Nas Suresini.....okursun
Bundan sonra, teşehhüde oturursun; sonrada selam verirsin.
Daha sonra, oturduğun yerde yedi kere Ayet'el-Kürsiyi okursun.
Bundan sonra, dörder dörder olmak üzere, sekiz rekat daha namaz kılarsın.
Bu namazların her rekatında şunları okursun:
a)Bir kere Fatiha Suresi...
b)Bir kere Nasr Suresi...


c)Yirmi beş kere İhlas Suresi.. Namaz bittikten sonra yetmiş kere
şunu oku:
_La havle ve la kuvvete illa billah'il-aliyy'il-azim. (Güç ve kuvvet Yüce ve Azim Allah'ındır)
Muhammed'in nefsi elinde olan Yüce Zat hakkında yemin ederim ki: Mümin erkek ve mümin kadından her kim bu namazı cuma günü anlattığım gibi kılar ise.. onun cennete gireceğine kefil olurum.
O kimse, oturduğu yerden kalkmadanAllah-ü Teala onu ve ana babasını bağışlar; şayet müslümanlar iseler...
Arşın alt tarafından dahi,şöyle bir nida gelir:
_Ey Allah'ın kulu, yeniden amel işlemeye bak. Allah-ü Teala senin gelmiş ve gelecek günahlarını bağışladı"
 Resulullah S.A. efendimiz, bu namazın o kadar çok faziletini anlattı ki : Şerhi yapılırsa uzun olur. 
  

0 Değerli Yorumlarınız: