KADIN VE İSTİHAZE (ÖZÜR KANI), KADINLARLA İLGİLİ FETVALAR


KADIN VE İSTİHAZE (ÖZÜR KANI)

Bu bölümde 8 cevap vardır.

1- İstihaze’nin tarifi: Kadında hiç kesilmeyen veya bir – iki gün gibi az süre kesintiye uğrayan kan gelmesidir. (İbn Useymin)

2- İstihaze’nin hükmü, iki şey dışında temizlik hükümleri gibidir:

— Her namaz için vakit girdikten sonra abdest alması gerekir. Ama vakte bağlı olmayan bir namaz kılacaksa bu namaz için ayrı abdest alır.

— Abdest almak istediği zaman kan eserini yıkaması gerekir. Kanı tutmak için fercine pamuk koyar. Bunu yaptıktan sonra çıkan kanın sakıncası olmaz.

3- İstihaze’ye benzer durumlar: Kadınlar rahim ameliyatı gibi sebeplerle kan geldiğini söylemektedir. Bunlar iki çeşittir:

— Bunun, rahim aldırma ameliyatı, rahmi bağlatma veya buna benzer bir sebeple kan gelmemesi sebebiyle, hayız kanı olmasına imkân olmadığını bilirse, bu kadın için istihaze hükmü sabit olmaz. Bunun hükmü ancak temizlikten sonra sarılık, bulanıklık veya rutubet görenin hükmü gibidir. Namazı ve orucu terk edemez, cimaya engel değildir. Böyle bir kan sebebiyle gusletmesi de gerekmez. Lakin namaz vakitlerinde kan eserini yıkayıp fercine pamuk vb. koymalı, abdest almalıdır. (İbn Useymin)

— Ameliyattan sonra hayz olmasının mümkün olduğunu biliyorsa, işte bunun hükmü istihaze hükmüdür. (İbn Useymin)

4- İstihazeli için hayzın kesildiği vakitte guslettikten sonra namazlar için gusletmesi gerekmez. (İbn Cibrin)

5- İstihazeli ile cima caizdir.

6- Kan çok az kesiliyorsa o istihazelidir. Sadece normal adet süresinde oturur (namaz kılmaz ve oruç tutmaz). (İbn Useymin)

7- Hac sebebiyle geciktirici hap alınır da hacdan sonra uzun süre kan gelirse?: Böyle uzun müddet kan gelen kadın hayız değil, istihazelidir. Her ayki mutad hayız günlerinde oturur, sonra gusledip her namaz vaktinde abdest almak suretiyle namazını kılar. Gücü nispetinde kanamayı durdurucu ilaç kullanır. (el-Lecnetud Daime)

8- İstihazeli için üç durum söz konusudur:

a- Onun adet dönemi olur: Adet günleri geldiği zaman namazı terk eder. Sonra gusledip namazını kılar. Aylık süresi çok olsun, az olsun fark etmez. Bazı kadınların aylık süresi yirmi gün olup bunun beş günü hayız, on beş günü temizlik olarak geçer. Sonra aynı şekilde beş gün hayız olur ve on beş gün temizlik sürer. Kimisinin aylık süresi otuz beş gündür. Yedi gün hayız görür, yirmi sekiz gün temizlik görür. Hayzı ve temizliği tam birer ay süren de vardır.

b- Adet dönemini unutursa: Veya adet dönemi düzenli değilse, bazen dört, bazen altı gün sürüyorsa, bundan sonra da iş kendisine karışık geliyorsa onun kanı iyi ayırt etmesi gerekir: hayız kanı siyah ve yoğundur. İstihaze (özür) kanı ise kırmızı ve incedir. Buna “mümeyyize” denir ve kanın yoğun olduğu günlerde oturur, ince olduğu günlerde namaz kılar.

c- Bütün kanlar kendisine karışık gelip birini diğerinden ayıramazsa buna “mütehayyire” denir ve onun için adet günü yoktur. Bu, etrafındaki diğer kadınların: annesinin, ninesinin, kız kardeşinin v.b. adet günlerine göre hareket eder. Eğer onların âdeti yedi gün ise, yedi gün oturur. (İbn Cibrin)


0 Değerli Yorumlarınız: